Miesto konania

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v okrese Banská Bystrica, ktorá neumožňuje realizáciu podobných podujatí prezenčnou formou, sa seminár uskutoční výhradne ONLINE formou v prostredí MS Teams.


 Adresa

Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
www.fpv.umb.sk

GPS: 48.74189, 19.12334