Teória a popularizácia s CERNom I. (TEPOC I.)

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo projektu:TEPOC
Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
Zahraničný projekt:nie

 Finančná podpora MŠ SR na zabezpečenie zmluvnej spolupráce Fakulty prírodných vied UMB s Oddelením fyziky, Útvarom teórie, Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN).