Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Celoživotné vzdelávanie učiteľov fyziky zamerané na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov

Informácie o projekte

Zadávateľ:Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
Koordinujúca organizácia:Fakulta prírodných vied UMB
Číslo projektu:KEGA 031UMB-4/2022
Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Spoluriešitelia:

Martin Hruška, Stanislav Holec, Janka Raganová

Zahraničný projekt:nie

Základným predpokladom pre úspešný rozvoj bádateľských kompetencií žiakov je na jednej strane široké portfólio námetov na experimenty bádateľského charakteru v jednotlivých témach školskej fyziky, na druhej strane dostatok možností pre učiteľov aktualizovať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú implementáciu daných aktivít do vyučovacieho procesu. Zámerom projektu vytvoriť e-platformu poskytujúcu dostatok námetov na experimentálnu činnosť žiakov strednej školy s dôrazom na rozvoj ich bádateľských kompetencií a zároveň ako priestor na výmenu skúseností a zdieľanie dobrých nápadov učiteľmi. Paralelne s tým je potrebné vypracovať plán seminárov (a pripraviť ich obsah) pre učiteľov ako súčasť celoživotného vzdelávania, ktorých cieľom bude rozvoj profesijných kompetencií učiteľov orientovaných na úspešnú implementáciu bádateľských aktivít do vyučovacieho procesu.