Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-21-0360 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Číslo projektu:APVV-21-0044 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Perfluóralkylácia - stratégia diverzifikácie komplexných organických molekúl v neskorej fáze syntézy

Číslo projektu:APVV-21-0362 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Dr. Viktor Iaroshenko

Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution

Číslo projektu:2021-1-RO01-KA220-HED-000030286 Doba riešenia projektu:1. Február 2022 - 31. Január 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Teória a popularizácia s CERNom IV. (TEPOC IV.)

Číslo projektu:TEPOC IV. Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:prof. Dr. Boris Tomášik

Fluktuácie v horúcej silno interagujúcej hmote

Číslo projektu:VEGA 1/0521/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Dr. Evgeni Kolomeitsev

Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy.

Číslo projektu:VEGA 2/0098/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Aktuálne problémy regiónov Európy - inovatívne prístupy vo vyučovaní

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Číslo projektu:VEGA 1/0563/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Celoživotné vzdelávanie učiteľov fyziky zamerané na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov

Číslo projektu:KEGA 031UMB-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Virtual GeoLab

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Vedúci projektu FPV:

Súčasným problémom geografického vzdelávania je spôsob, akým žiaka motivovať a zaujímavým spôsobom sprístupniť aj menej atraktívne témy. Žiaci by mali aktívne pátrať, skúmať, objavovať. Prostredníctvom virtuálnej reality...

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Číslo projektu:APVV-20-0358 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Svetlom riadené molekulové prepínanie

Číslo projektu:APVV-20-0098 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

My Home - My Science Lab

Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA226-HE-094433 Doba riešenia projektu:5. Máj 2021 - 30. Apríl 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Číslo projektu:VEGA 2/0132/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity

Číslo projektu:VEGA 1/0184/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj

Číslo projektu:KEGA 026UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.

Environmentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych systémov na Slovensku

Číslo projektu:VEGA 1/0667/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.