Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Teaching Controversial Issues (TCI)

Číslo projektu:2023-1-NL01-KA220-SCH-000152141 Doba riešenia projektu:7. Máj 2024 - 7. Máj 2024
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Dynamika: minimálnosť, chaos, rekurentnosť

Číslo projektu:VEGA 1/0634/24 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2027
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Nové prístupy v technickom vzdelávaní v súčasnej škole

Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2024 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Zaniknutá krajina Mateja Bela (rekonštrukcia a environmentálne dejiny historickej krajiny v 18. storočí)

Číslo projektu:VEGA 1/0770/24 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Zlepšenia predpovede kvantových výťažkov fotoizomerizácie pomocou techník počítačovej chémie

Číslo projektu:VEGA 1/0647/24 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Miniexkurzie

Číslo projektu:12330107 Doba riešenia projektu:1. Január 2024 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Biodostupnosť potenciálne toxických prvkov na opustených Cu ložiskách

Číslo projektu:VEGA 1/0220/23 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Implementácia blended learningu do prípravy profesijného bakalára z informatiky a budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0398/23 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Koncepty a metódy monitoringu živočíchov v ochrane prírody

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:prof. Ing. Peter Urban, PhD.

Tvorba elektronických kľúčov na determináciu húb pre mobilné zariadenia - pomôcky pre rôzne stupne vzdelávania

Číslo projektu:KEGA 014UMB-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrockým ručným náradím

Číslo projektu:VEGA 1/0323/23 Doba riešenia projektu:1. Január 2023 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.

Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Číslo projektu:APVV-21-0360 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Číslo projektu:APVV-21-0044 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 30. Jún 2026
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Perfluóralkylácia - stratégia diverzifikácie komplexných organických molekúl v neskorej fáze syntézy

Číslo projektu:APVV-21-0362 Doba riešenia projektu:1. Júl 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Dr. Viktor Iaroshenko

Advancing experience design and nature conservation through VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected and recreational areas (VIMOMA)

Číslo projektu:22210176 Doba riešenia projektu:1. Jún 2022 - 5. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

Deep Dive Slovakia

Číslo projektu:Deep Dive Doba riešenia projektu:1. Jún 2022 - 1. Jún 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Marcela Adamcová, PhD

Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution

Číslo projektu:2021-1-RO01-KA220-HED-000030286 Doba riešenia projektu:1. Február 2022 - 31. Január 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Teória a popularizácia s CERNom IV. (TEPOC IV.)

Číslo projektu:TEPOC IV. Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2026
Vedúci projektu FPV:prof. Dr. Boris Tomášik

Fluktuácie v horúcej silno interagujúcej hmote

Číslo projektu:VEGA 1/0521/22 Doba riešenia projektu:1. Január 2022 - 31. December 2025
Vedúci projektu FPV:Dr. Evgeni Kolomeitsev