Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution

Číslo projektu:2021-1-RO01-KA220-HED-000030286 Doba riešenia projektu:1. Február 2022 - 31. Január 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Virtual GeoLab

Číslo projektu: Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Vedúci projektu FPV:

Súčasným problémom geografického vzdelávania je spôsob, akým žiaka motivovať a zaujímavým spôsobom sprístupniť aj menej atraktívne témy. Žiaci by mali aktívne pátrať, skúmať, objavovať. Prostredníctvom virtuálnej reality...

Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Číslo projektu:APVV-20-0358 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Svetlom riadené molekulové prepínanie

Číslo projektu:APVV-20-0098 Doba riešenia projektu:1. Júl 2021 - 30. Jún 2025
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

My Home - My Science Lab

Číslo projektu:2020-1-CZ01-KA226-HE-094433 Doba riešenia projektu:5. Máj 2021 - 30. Apríl 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Číslo projektu:VEGA 2/0132/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Integrované hodnotenie ekosystémových služieb rôzne environmentálne zaťažených a hospodársky využívaných nivných pôd a návrh zvýšenia ich kapacity

Číslo projektu:VEGA 1/0184/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2024
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek-stroj

Číslo projektu:KEGA 026UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Martin Kučerka, PhD.

Environmentálne špecifiká životného prostredia vybraných montánnych vodohospodárskych systémov na Slovensku

Číslo projektu:VEGA 1/0667/21 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Geológia zábavná a obľúbená (nové originálne a motivačne príťažlivé edukačné materiály pre základné a stredné školy)

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Manažérstvo environmentálnych a humánnych rizík v kontexte mimoriadnych udalostí

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:Ing. Katarína Trnková, PhD.

Vyučovanie matematiky a informatiky pomocou elektronických interaktívnych komponentov

Číslo projektu:KEGA 004TTU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Teória a popularizácia s CERNom III. (TEPOC III.)

Číslo projektu:TEPOC III. Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:prof. Dr. Boris Tomášik

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20 Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Číslo projektu:APVV-19-0065 Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Číslo projektu:VEGA 1/0629/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.