Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

O združení

Občianske združenie Príroda vzniklo v roku 2003 ako nepolitická a nezisková spoločenská organizácia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších doplnkov. Základným poslaním nášho združenia je podpora prírodovedného vzdelávania občanov zapojených najmä v graduálnom a postgraduálnom vzdelávaní, podpora všetkých aktivít, ktoré súvisia s rozvojom Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Svoju činnosť združenie zameriava na vyhľadávanie, spracovanie a ďalšie rozširovanie informácií dôležitých pre rozvoj vedy a vzdelávania v oblastiach biológie, ekológie a environmentálnej výchovy, ekomuzeológie, fyziky, chémie, geografie, geografických informačných systémov, informatiky, krajinnej ekológie, matematiky, techniky a technológií. Združenie je schopné poskytovať poradenské a expertízne služby vo vymenovaných oblastiach, v spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB vydávať odborné, metodické a informačné publikácie, navrhovať a realizovať vybrané materiálne prostriedky výučby. Zabezpečuje ochranu práv a oprávnených záujmov členov združenia v tých oblastiach, ktoré súvisia s jeho činnosťou. V súlade so zákonom č. 386/1997 Zb. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov formou celoživotného vzdelávania organizuje v spolupráci s FPV a ďalšími odbornými pracoviskami UMB vzdelávacie a vedecké aktivity.