Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0180/12
Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Spoluriešitelia:

Dušan Starek
Martina Sýkorová,
Marta Illyová, Ferdinand Šporka, Elena Štefková, Peter Bitušík, Marianna Kováčová, Marek Svitok, Ladislav Hamerlík, Michal Seko

Zahraničný projekt:nie

Jedným z najvážnejších problémov súčasnosti je predpoklad globálnej klimatickej zmeny a jej možné následky. Najdôležitejšie diskutované otázky sa týkajú podielu antropogénnych vplyvov na klímu, rýchlosti zmien a budúceho vývoja klímy. Dlhodobé monitorovacie dáta, ktoré by pomohli dať odpoveď na tieto otázky, chýbajú alebo sú veľmi vzácne, preto sa pre paleoenvironmentálne a paleoklimatické štúdie využívajú mnohé chemické, fyzikálne a biologické informácie uchované v sedimentoch horských jazier. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dobre datovanú rekonštrukciu postglaciálnych podmienok prostredia tatranského subalpínskeho jazera a jeho okolia s využitím viacerých typov zástupných (tzv. proxy) dát zo jeho sedimentov. Výsledky budú dôležité nielen z hľadiska Západných Karpát, ale mali by vyplniť medzeru medzi kvalitnými paleoenvironmentálnymi a paleolimnologickými štúdiami pre detailnejšie poznanie zmien prostredia a variabilnej klímy Strednej Európy v postglaciáli.