Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Program konferencie

Program konferencie:

6. novembra 2014 (štvrtok) - Aula Beliana

09.00  – 10.30     Registrácia účastníkov 

10.30  – 10.50    Otvorenie konferencie 

10.50 – 11.30     Plenárna prednáška  

 • Plesník J. :  Novinky z péče o biodiverzitu

11.30  – 12.30    Prvý blok referátov (moderuje J. Plesník)

 • Sabo P.: Planetárne hranice,  socio-ekologický systém a implikácie  ekologickej komplexity a ekologickej etiky pre ochranu prírody (prezentácia v pdf)
 • Šubová D.: Biodiverzita ako základný atribút života popri rozmnožovaní, metabolizme, raste, vývine a dráždivosti (prezentácia v pdf)
 • Ambróz L.: História ochrany prírody v kontexte slovenských dejín

12.30  – 14.00    Obed 

14.00  – 14.40    Plenárna prednáška 

 • Dlouhá J.: Jaké jsou trendy ve vzdělávání k udržitelnosti na vysokých školách? Závěry Dekády UNESCO pro vzdělávání pro UR a zajímavé iniciativy

14.40  – 15.40    Druhý blok referátov (moderuje J. Dlouhá)

 • Krchnák P.: Učiť a(lebo) vychovávať k ochrane alebo k starostlivosti o prírodu?
 • Vološčuk I.: Systémové  problémy vyučovania ochrany prírody
 • Rácz A.: Psychologické aspekty výučby k ochrane prírody

15.40  – 16.00    Prestávka na kávu  

16.00  – 17.30    Tretí blok referátov (moderuje P. Bitušík)

 • Urban P. & Bitušík P.: Od Sizyfa k Donovi Quijotovi (úskalia výučby ochrany prírody na príklade Katedry biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici) (prezentácia v pdf)
 • Machar I., Vránová O. & Kiliánová H.: Projektové inovace výuky ochrany přírody a ekologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (prezentácia v pdf)
 • Nevřelová M., Ružičková J.  & Lehotská B.: Prax absolventov študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny pre potreby riešenia aktuálnych problémov v ochrane biodiverzity (prezentácia v pdf)
 • Petluš P. & Vanková V.: Priemet ochrany prírody a starostlivosti o krajinu vo výučbe metód výskumu krajiny (prezentácia v pdf)

17.30  – 18.00     Posterová sekcia 

 • Lehocká B.: Terénne exkurzie ako aktívna forma výučby praktickej ochrany prírody – modelové príklady
 • Ružičková J.: Možnosti zapojenia študentov do praktickej ochrany prírody v rámci spolupráce so ŠOP SR a mimovládnymi organizáciami
 • Vološčuk I.: Problematika stability smrekových ekosystémov v Slovenskom krase

18.30  – 21.30     Raut 

 

7. novembra 2014 (piatok) - učebňa 134

09.00  –  9.30     Plenárna prednáška 

 • Kadlečík J.: Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku

09.30  – 10.45   Tretí blok referátov (moderuje J. Kadlečík)

 • Puchala P., Považan R., Švajda J. & Jungmeier M.: Študijný program „Manažment chránených území“ – motivácia pre Slovensko
 • Fabriciusová V.: Pohľad z praxe alebo „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“
 • Saxa A. & Černecký J.: Vzdelanostné predpoklady absolventov univerzít pre potreby Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky z pohľadu monitoringu a prípravy správ o stave vybraných biotopov a druhov (reporting)
 • Tesák J.: Využitie poznatkov získaných na vysokej škole v každodennej praxi v praktickej ochrane prírody na Slovensku

10.45  – 11.00     Prestávka na kávu 

11.00  – 13.00     Workshop   (moderujú J. Švajda & P. Urban)

13.00  – 13.30     Závery a ukončenie konferencie

13.30  – 14.30     Obed 

 

8. novembra 2014 (sobota)

08.00  – 15.00     CHKO BR Poľana pre prihlásených účastníkov (trasa bude spresnená a aktualizovaná podľa počasia) (V.  Fabriciusová)