Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijný odbor "Učiteľstvo akademických predmetov"

Štúdium odboru Učiteľstvo akademických predmetov má na našej fakulte akreditáciu a dlhoročnú tradíciu a mnohí absolventi s aprobáciou chémia sa výborne uplatnili nielen v rezorte školstva. Študovať učiteľstvo chémie je možné v dvoch stupňoch. 1. stupeň, štúdium bakalárske, je 6-semestrové, magisterské štúdium je 4-semestrové. Zvyčajne sa otvárajú rôzne kombinácie s chémiou:

Chémia – Biológia               
Chémia – Fyzika                
Chémia – Geografia           
Chémia – Matematika       
Chémia – Anglický jazyk
Chémia – Technická výchova
Chémia – Informatika
Chémia – Francúzsky jazyk a literatúra
Chémia – Slovenský jazyk a literatúra


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť asistentom učiteľa predmetu prislúchajúceho jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a základmi didaktiky chémie. Ovláda základné zručnosti chemickej experimentálnej práce, prácu s chemickými látkami vzhľadom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri práci.

Študijný poradca pre Bc. štúdium:

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Bc. stupeň ŠP Forenzná a kriminalistická chémia a ŠP Učiteľstvo chémie

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY + INFOLISTY PREDMETOV ku všetkým kombináciám s chémiou nájdete tu 


ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Učiteľstvo chémie – 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Profil absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v odbore učiteľstvo akademického predmetu Chémia je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj vysokých škôl. Ovláda základný obsah chemických disciplín. Je oboznámený s metodológiou obsahu odboru chémia a didaktika chémie. Dokáže projektovať didaktické zámery chemických vedných disciplín a účely špecializácie. Je schopný participovať na vývoji a príprave metodických materiálov pre výučbu chémie.
Okrem povinných predmetov majú študenti možnosť výberu povinne voliteľných a výberových predmetov ako zo spoločného základu odboru učiteľstva akademických predmetov tak aj ďalších prírodovedných akademických predmetov. Pedagogickú spôsobilosť získavajú študenti v rámci predmetov pedagogicko-psychologickej povahy absolvovanej v spoločnom základe, na didaktických disciplínách predmetu, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxi.

Študijný poradca pre Mgr. štúdium:

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

RNDr. Elena Kupcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Bc. stupeň ŠP Forenzná a kriminalistická chémia a ŠP Učiteľstvo chémie

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
208

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN + INFOLISTY PREDMETOV ku všetkým kombináciám s chémiou nájdete TU