Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠP geopotenciál regiónov a ŠP aplikované geovedy

Mimimálne kritériá na práce riešené na Katedre geografie a geológie v študijnom programe geopotenciál regiónov (Bc.) a aplikované geovedy (Mgr.):

  1. Záverečná práca by mala obsahovať originálne údaje, ktoré získal študent/ka počas svojho štúdia.
  2. Študent na požadovanej úrovni (bakalárska, diplomová, dizertačná) charakterizuje skúmané územie z hľadiska postavenia a vzťahu k ostatným jednotkám v rámci Západných Karpát, litostratigrafie a tektoniky na základe dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru.
  3. Práca by mala obsahovať geologickú mapu študovaného územia alebo jednotky, fotografie, ilustrácie, grafy a profily.  
  4. Ilustrácie vrátane fotografií musia obsahovať grafickú mierku v centimetrovej či metrovej škále, prípadne sa rozmer zobrazených objektov vyjadrí v popise obrázka. Mapy a profily musia mať aj azimutálnu orientáciu a jednotné vysvetlivky. Pri počítačovom spracovaní obrázkov, máp a profilov odporúčame používať programy Corel Draw alebo GIS.

Splnenie minimálnych požiadaviek kontroluje vedúci záverečnej práce - pri ich nesplnení študent nebude pripustený k obhajobe.

 Literatúra

  1. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  2. Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Vypracovala: Mgr. Viera Šimonová, PhD.

22.3. 2023 schválil:  

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.