Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Program

Štvrtok, 14.11. 2019

8,30 – 16,00     Prezentácia – vestibul FPV UMB

Dopoludňajší blok – učebňa. č. 335

10,00 – 10,30    Otvorenie, príhovory

10,30 – 10,45    P. Urban: Július Vachold – spomienka na vzácneho človeka

10,45 – 11,15   Plenárna prednáška – J. Kadlečík., T.  Thompson  & I. Koubek: Ekologická konektivita v centre záujmu

Moderuje: J. Kadlečík

11,15 – 11,30   J. Černecký, V. Ďuricová & R. Kanka: Prínos siete chránených území z hľadiska migračných koridorov a obmedzení na Slovensku

11,30 – 11,45   A. Saxa & J. Černecký: Monitoring a reporting cicavcov európskeho významu na Slovensku

11,45 – 12,00   P. Urban, M. Ambros, J. Černecký & M. Uhrin.: Červený zoznam cicavcov Slovenska

12,00 – 12,15   J. Obuch: Náčrt zmien v zastúpení drobných cicavcov na Slovensku

12,15 – 12,30   Diskusia

12,30 – 14,00   Obed

Popoludňajší blok – moderuje: P. Bendaučebňa č. 335

14,00 – 14,15   M. Stanko, A. Csanády & L. Mošanský: Súčasný stav poznatkov o ekológii Mus spicilegus na Slovensku

14,15 – 14,30   J. Kamenišťák, I. Baláž, F. Tulis, M. Ševčík, M. Zigová & M. Ambros: Spoločenstvá drobných cicavcov mokradných biotopov juhozápadného Slovenska

14,30 – 14,45   J. Bryja, R. Šumbera, Y. Meheretu& L. A. Lavrenchenko: Anotovaný seznam, taxonomie a rozšíření hlodavců v Etiopii

14,45 – 15,00   J. Bryja, O. Mikula, R. Šumbera, A. Konečný, E. Verheyen & V. Nicolas: Fylogenomika vyřešila mezirodové vztahy u dvou největších savčích radiací v subsaharské Africe (myšovití hlodavci z tribů Arvicanthini a Praomyini)

15,00 – 15,15   V. Kostkan: Bobr evropský v Národním parku Podyjí. Tak trochu jiné bobří biotopy, než jsme zvyklí

15,15 – 15,30   E. Hapl, M. Šara, D. Lobová, A. Boroš & M. Chrenková: Súčasný stav rozšírenia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)  na Slovensku

15,30 – 15,45   M. Chrenková, D. Lobbová & E. Hapl: Súčasná starostlivosť o sysľa pasienkového na Slovensku – výsledky projektu Interreg SK-CZ „Sysle pre krajinu, krajina pre sysle“

15,45 – 16,00   M. Danilák: Vplyv sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na vegetáciu

16,00 – 16,15   Diskusia

16,15 – 16,45   Prestávka na kávu + prehliadka posterov + prehliadka výstavy „100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku“

Moderuje: M. Uhrin

16,45 – 17,00   M. Rajský, M. Chrenková, Z. Formelová, Z. Mlyneková, M. Polačiková & M. Vodňanský:  Výživná hodnota prirodzenej potravy bylinožravcov v lesných ekosystémoch

17,00 – 17,15   S. Bystriansky: Los európsky a biodiverzita SR

17,15 – 17,30   A. Hartlová & M. Žmolil: Rozdíly ve vnímání některých druhů savců středoškoláky

17,30 – 17,45   D. Lobbová, G. Nusová & M. Ceľuch: Rehabilitácia netopierov a odborné poradenstvo

17.45 –18,00    Diskusia

19,00 – 23,00   Raut – učebne č. 352, 353 a chodba

Piatok, 15.11. 2019  - Učebňa č. 313  

9,00 – 9,30      Plenárna prednáška – J. Andreska:    Ochrana vlka v bývalém Československu

9,30 – 10,00    Plenárna prednáška – N. Guimarães, F. Álvares & P. Urban: Wolves and humans: disentangling conflicts in Slovakia

Moderuje: A. Lešová

10,00 – 10,15  M. Kalaš: Mortalita medveďa hnedého (Ursus arctos) a škody ním spôsobené na Slovensku v rokoch 2014 – 2018

10,15 – 10,30   J. Kubala, D. Ćirović, M. Duľa, M. Kutal, R.W. Mysłajek, S. Nowak, M. Pop, M. Shkvyria, T. Sin, L. Szemethy & D. Zlatanova: Ochrana a manažment rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch a Európe

10,30 – 10,45   J. Kubala, B. Tám, P. Klinga, T. Iľko, B. Machciník, M. Krajči, J. Brndiar, R. Kropil & P. Smolko: Medzinárodný manažment rysa ostrovida (Lynx lynx) v Slovenských Karpatoch

10,45 – 11,00   B. Turbaková, M.  Bojda, P. Drengubiak, M. Duľa, Ľ. Hrdý, M. Kutal, J. Labuda, B. Machciník & J. Krojerová: Ochranářská genetika rysa ostrovida na česko-slovenském pohraničí

11,00 – 11,15  J. Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková  & P. Koubek: Využitie múzejného materiálu na analýzu priestorových a časových zmien genetickej variability populácie rysa ostrovida na Slovensku

11,15 – 11,30   Prestávka na kávu

Moderuje: J. Krojerová

11,30 – 11,45  N. Guimarães, F. Álvares, J. Ďurová & P. Urban:    Trophic Ecology of Wolves in Central Slovakia

11,45 – 12,00 E. Bošnovičová, J. Brndiar, J. Ďurová, N. Guimarães  & V. Vician:  Neinvazívne systematické monitorovanie vlčej svorky v Stolický vrchoch

12,00 – 12,15  M. Demko: Hlasová aktivita šakala zlatého (Canis aureus) v Blatnej Polianke

12,15 – 12,30  J. Jarošová, D. Antolová, V. Šnábel, P. Urban, N. Guimarães & M. Miterpáková: Výskyt E. multilocularis u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku – stále aktuálna hrozba

12,30 – 12,45   Diskusia

12,45 – 13,00   Vyhodnotenie študentskej súťaže a ukončenie konferencie

13,15 – 14,30   Obed

Prílohy ku stránke