Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Deň zeme 2021

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla, ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Z Fakulty prírodných vied UMB sa do Dňa zeme zapojila katedra biológie a ekológie, katerda geografie a geológie a katedra životného prostredia.

Katedra biológie a ekológie FPV UMB a Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozvali pri príležitosti Dňa Zeme na webinár "Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade". Cieľom podujatia bola prezentácia nových publikácií reflektujúcich ohrozenie biodiverzity a životného prostredia v širokom zmysle. Súčasťou webinára bola aj diskusia o reakciách spoločnosti na aktuálne výzvy súčasnosti (ohrozenie a strata biodiverzity, zmena klímy a ich implikácie, nedostatočná reflexia zložitosti biologických a ekologických systémov a pod.) a pohľad do budúcnosti na príklade vysokých škôl a SAV.

Katedra geografie a geológie FPV UMB tento rok pozvala všetkých študentov, aby sa zapojili do celosvetovej kampane Global Clean Up a pridali tak aj Slovensko na mapu krajín, kde mladí ľudia aktívne pomáhajú našej planéte. K dnešnému dňu je do kampane zapojených viac ako 50 tisíc partnerov.

Zapojiť sa mohli ako jednotlivci alebo ako malá skupinka (s rešpektovaním protipandemických opatrení), stačilo sa zaregistrovať a napísať o vašej plánovanej aktivite. Global Clean Up nie je len o zbieraní odpadkov, ale aj o predchádzaní vzniku odpadu, recyklácii, kompostovaní, či o tvorivých nápadoch pre využitie starších materiálov, ktoré by sa inak odpadom stali (tzv. upcycling). Veľmi dôležité je aj šírenie povedomia o správnom nakladaní s odpadmi vo vašom okolí.

Ak je vám bližšia problematika zelene a stromov, do kampane ste sa mohli zapojiť aj tak, že vysadíte vhodné stromy, alebo inými aktivitami, ktoré chránia a vytvárajú nové zelené plochy vo vašej obci či meste. Alebo pomocou aplikácie Global Earth Challenge App ste mohli zdokumentovať kvalitu ovzdušia vo svojom bydlisku a upozorniť tak na problematiku znečistenina ovzdušia. Viac zaujímavých inšpirácií, ako sa zapojiť nájdete Tu:

Katerda životného prostredia FPV UMB pripravila video, ktoré vzniklo na podporu informovanosti verejnosti ku Dňu Zeme. Hlavnou myšlienkou bol návod, ktorý by priblížil širokej verejnosti možnosti, ako vieme v bežnom živote a pri bežných činnostiach prispievať k ochrane životného prostredia a tým chrániť našu planétu. Hlavnými aktérmi vo videu boli študenti Katedry životného prostredia. Študenti si pripravili vlastnú vizualizáciu „Ako viem prispieť k ochrane svojej planéty?“. Následne sa video rozdelilo do jednotlivých sekcií a spojilo do konečnej podoby, tak ako ho môžete vidieť Tu. Zapojeným študentom by som chcela poďakovať za ich kreativitu, ochotu zapojiť sa do pekného projektu podpory a ochrany našej planéty a Mgr. Tomášovi Valentovi za jeho technickú podporu v oblasti zvukovej stránky videa.