Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prihláška na VŠ štúdium

Termín na odoslanie prihlášky je stanovený nasledovne: 

 • do 30. apríla 2024 (termín je platný na všetky študijné programy okrem študijných programov v kombinácii s telesnou výchovou).
  Termín platí aj v prípade podania elektronickej prihlášky.

Termín podania prihlášky na študijné programy v kombinácii s telesnou výchovou:

 • do 31. mája 2024.

Uchádzač o štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky, ktorú je možné podávať: 

 • v písomnej forme

alebo

 • v elektronickej forme. 

PRIHLÁŠKA V PÍSOMNEJ PODOBE

Formulár písomnej prihlášku, ako aj viac informácií o vypĺňaní prihlášky v písomnej podobe na jednotlivých stupňoch štúdia môžete nájsť na príslušných stránkach:

-----------------------------------------------

PRIHLÁŠKA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Ak máte záujem o použitie elektronickej prihlášky, použite link e-prihláška. V prípade, ak si neviete poradiť s vypĺňaním elektronickej prihlášky, pomôže Vám návod, ktorý je umiestnený nižšie. Ak si napriek tomu neviete s e-prihláškou poradiť, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť

V prípade podania e-prihlášky nie je potrebné zaslať podpísanú papierovú podobu prihlášky. K e-prihláške je možné priložiť aj všetky relevantné prílohy.


Prílohy k prihláške

Bakalársky stupeň štúdia

Ku prihláške je potrebné doložiť aj rôzne prílohy (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok).

 • životopis,
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali),
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 • zahraničný uchádzači musia predložiť certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) alebo jej alternatívou v štáte odkiaľ uchádzač o štúdium pochádza.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú fotokópiu maturitného  vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník na oddelenie pre pedagogickú činnosť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonanú prijímaciu skúšku donesú / doručia tieto doklady najneskôr v deň zápisu.

-----------------------------------------------

 Magisterský stupeň štúdia

 • životopis,
 • overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už úspešne ukončili bakalárske štúdium); študenti, ktorí úspešne ukončili bakalársky stupeň štúdia na FPV UMB doložia kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške bez overenia,
 • čestné prehlásenie o doručení dokladov o ukončení štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí končia bakalárske štúdium v tomto akademickom roku),
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • zahraničný uchádzači musia predložiť certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) alebo jej alternatívou v štáte odkiaľ uchádzač o štúdium pochádza.

-----------------------------------------------

 

Doktorandský stupeň štúdia 

 • životopis,
 • overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z magisterského štúdia (študenti, ktorí úspešne ukončili magisterský stupeň štúdia na FPV UMB doložia kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške bez overenia),
 • výpis výsledkov štúdia (doloží len ten uchádzač, ktorý úspešne ukončil magisterské štúdium na inej vysokej škole),

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil ALEBO motivačný list.