Komponenty experimentálnej zostavy

V tejto sekcii nájdete všetky moduly vytvorené v rámci projektu, ktoré sú určené na experimentálnu činnosť žiakov na hodinách fyziky. Vytvorené experimentálne moduly predstavujú lacnejšiu alternatívu k drahým meracím systémom.

Nami vytvorené experimentálne zostavy spĺňajú požiadavky, kladené na školské experimentálne aktivity na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a sú vhodné aj na didaktickú prípravu budúcich učiteľov (nielen) fyziky. Vďaka konštrukcii jednotlivých komponentov (priehľadné boxy) žiaci vidia, čo sa v ich vnútri skrýva, z akých súčiastok sú vytvorené. Tým pre nich jednotlivé moduly nepredstavujú len akúsi čiernu skrinku, vďaka ktorej zmerajú rôzne veličiny. Ďalšou nespornou výhodou je veľmi nízka obstarávacia cena, ako aj možnosť zapojiť do prípravy týchto komponentov aj žiakov, napr. v rámci školských či rôznych mimoškolských aktivít.


 

Prehľad komponentov vytvorených v rámci projektu

V každej sekcii nájdete popis daného komponentu ako aj podrobný návod na jeho prípravu. K dispozícii sú všetky informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie takéhoto modulu. S informáciami v jednotlivých sekciách si šikovný majster vytvorý daný modul aj sám :) 


 

Ukážky experimentálny zostáv

Všetky vytvorené a zakúpené komponenty je možné použit pre rôzne experimentálne zostavy použiteľné pri realizácii experimentov z tematických oblastí: periodické deje, elektromagnetizmuselektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta.

Ukážky experimentálnych zostáv sú uvedené vo fotogalérii spolu s popisom, aký experiment je možné s jej použitím realizovať. Zoznam všetkých návrhov experimentov pre jednotlivé tematické oblasti je možné nájsť  >> tu <<.