Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Uvedenie knihy do života 2021

Monografiu o hnedouhoľnom baníctve v okolí Veľkého Krtíša uvedli do života dňa 12. augusta 2021 o 17:00 hod v priestoroch spoločenskej miestnosti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Autori monografie:

  • doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • † doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.

Niekoľko prvenstiev monografie
História spracovanej baníckej (montánnej) činnosti:

  • prvýkrát sú v katastrálnych územiach jednotlivých sídel presne lokalizované historické banské oblasti, čo je vizualizované aj na priložených mapách, t. j. história ťažby uhlia je prvýkrát spracovaná podľa jednotlivých ťažobných lokalít a nie podľa katastrálnych území jednotlivých obcí, čím sa odstránili mnohé nepresnosti a historické omyly,
  • prvýkrát sú komplexne spísané dejiny ťažby hnedého uhlia v Medokýšnej doline v baniach Barbora a Eva vo Veľkom Krtíši, ako prvých skutočných baní fungujúcich v západnej časti Novohradu,
  • monografia prvýkrát publikuje historické banské mapy (farebné, kolorované) a mnohé ďalšie historické dokumenty z predmetnej oblasti vydané do pol. 20. storočia, ktoré sú uložené v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici.


Banská krajina v okolí Veľkého Krtíša:

  • monografia prvýkrát komplexne hodnotí negatívne a pozitívne vplyvy na krajinu v regióne Veľkého Krtíša vplyvom ťažby hnedého uhlia v danom regióne (na reliéf, vodstvo, vegetáciu),
  • monografia prvýkrát prináša komplexnú podrobnú analýzu vplyvov baníctva na región Veľkého Krtíša (sídla, komunikácie, priemysel, služby),
  • prvýkrát podrobne opisuje a vizualizuje vznik a vývoj mesta Veľký Krtíš ako novovzniknutého sídla v danom regióne.

Článok v Bystricovinách si môžete prečítat Tu.