Homo Chemicus

Katedra chémie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v školskom otvorila od školského roku 2013/2014 pre žiakov stredných škôl HOMO CHEMICUS Klub mladých chemikov.

Prečo prísť medzi nás?

  • Dozvieš sa zaujímavosti a novinky zo sveta chémie.
  • Budeš mať možnosť pracovať v chemickom laboratóriu.
  • Rozlúskneš zamotané úlohy chemickej olympiády.
  • Stretneš homines chemici z iných škôl.

 Optimista vidí pohár poloplný.
Pesimista vidí pohár poloprázdny.
Chemik vidí pohár úplne plný,
polovica je v kvapalnom a polovica v plynnom skupenstve.


 Viac info na Facebooku