RSS RSS print

Homo Chemicus

Katedra chémie Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v školskom roku 2013/2014 otvorila pre žiakov stredných škôl HOMO CHEMICUS Klub mladých chemikov.

Prečo prísť medzi nás?
 • Dozvieš sa zaujímavosti a novinky zo sveta chémie.
 • Budeš mať možnosť pracovať v chemickom laboratóriu.
 • Rozlúskneš zamotané úlohy chemickej olympiády.
 • Stretneš homines chemici z iných škôl.

Optimista vidí pohár poloplný.
Pesimista vidí pohár poloprázdny.
Chemik vidí pohár úplne plný,
polovica je v kvapalnom a polovica v plynnom skupenstve.

 

 1. HCh_03_2016.pdfHCh_03_2016.pdf (1856 KB)
 2. HCh_02_2016.pdfHCh_02_2016.pdf (1858 KB)
 3. HCh_01_2016.pdfHCh_01_2016.pdf (1877 KB)
 4. HCh_02_2015.pdfHCh_02_2015.pdf (1878 KB)
 5. HCh_01_2015.pdfHCh_01_2015.pdf (1877 KB)
 6. HCh_06_2014.pdfHCh_06_2014.pdf (3441 KB)
 7. HCh_05_2014.pdfHCh_05_2014.pdf (3441 KB)
 8. HCh_04_2014.pdfHCh_04_2014.pdf (2258 KB)
 9. HCh_03_2014.pdfHCh_03_2014.pdf (2260 KB)
 10. HCh_02_2014.pdfHCh_02_2014.pdf (2261 KB)
 11. HCh_01_2014.pdfHCh_01_2014.pdf (2310 KB)