Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2014
Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Spoluriešitelia:

Marek Skoršepa

Zahraničný projekt:nie

Výsledky  našich  výskumov,  ako  aj  skúsenosť  priamo  z  prostredia  vysokých  škôl prírodovedného a technického zamerania, ukazujú, že študenti gymnázií nevedia v dostatočnej miere aplikovať  poznatky  z  chémie  pri  riešení  úloh  rôznej  obtiažnosti.  Za  základnú  príčinu  tohto stavu možno predpokladať pomerne náhlu a radikálnu zmenu obsahu učiva vymedzeného obsahovým a výkonovým štandardom v ŠVP pre chémiu, ktorá nastala po školskej reforme v roku 2008. Po tejto reforme neboli k dispozícii učebnice, ktoré by na ňu v danom čase reflektovali a učitelia neboli na túto zmenu adekvátne pripravení. Chýbali, a dodnes chýbajú, zbierky úloh z chémie určené pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a vyššie ročníky gymnázií s osemročným štúdiom. Cieľom riešenia tohto projektu je preto vypracovať a v pedagogickej praxi prirodzeným pedagogickým experimentom overiť vhodnosť vytvorenej databázy úloh z chémie pre gymnáziá.