Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách

Didaktika odborného výcviku
Didaktika odborných predmetov 1
Elektrotechnika
Elektrotechnika I.
Elektrotechnika II.
Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy
Identifikácia a posudzovanie rizika
Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom
Inovatívne vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní
Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie

Materiály a technológie 1 : Drevárske technológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Kučerka Martin, Ing., PhD., Očkajová Alena, doc. Ing., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0262-9

Skriptá majú čitateľa oboznámiť najmä s vybratými technológiami prvostupňového spracovania dreva ako aj polotovarmi, ktoré pri týchto technológiách vznikajú.

Materiály a technológie 3
Merania v elektrotechnike

Merania v elektrotechnike (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ing. Ján PAVLOVKIN, PhD., doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., dr inż. Paweł BACHMAN
Vydavateľstvo:Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok vydania:2017ISBN:978-83-941516-5-2

Monografia je zameraná na problematiku elektrotechnického merania, ktorého aplikácie majú široké použitie oblastiach elektrotechniky. Obsahuje charakteristiky základných meracích prístrojov a systémov, ako i metód merania.

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole
Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení