Knižné publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách

Chémia otravných látok
Chémia sulfidického yperitu
Chémia výbušnín
Chemický a biologický terorizmus
Jadrová chémia
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie
Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác

Manuál na tvorbu záverečných a kvalifikačných prác (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Milan Ďuriš, Jarmila Kmeťová, Ján Pavlovkin
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0074-8

Publikácia obsahuje rady, skúsenosti, odporúčania, ale aj normované a metodologické postupy na uľahčenie orientácie v jednotlivých častiach záverečnej a kvalifikačnej práce.

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie
Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní
Priemyselné toxické látky
Syntetická anorganická chémia
Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok
Teória chemickej väzby
Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín
Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii
Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0277-3

Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť numerické metódy študentom prostredníctvom priložených riešených príkladov v modernom počítačovom prostredí.