Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Materiály na vyučovanie

Na tomto mieste môžete nájsť rôzne materiály a inšpirácie na vyučovanie, ktoré boli vytvorené na katedre fyziky. Vo väčšine prípadom ide o výstupy projektov. Ak sa chcete bližšie pozrieť na niektorý z výstupov, stačí kliknúť na jeho názov. Pozrime sa na ne bližšie :)
Ak máte otázky, pripomienky a návrhy k obsahu tejto stránky, píšte na adresu miriam.spodniakova(at)umb.sk

 


:: Chain Reaction - reťazová reakcia ::

Na stránke nájdete rôzne aktivity, ktoré boli vytvorené v rámci medzinárodného projektu FP7 s názvom Chain Reaction. Na stránkach nájdete mnohé bádateľské aktivity s vysokým stupňom samostanosti žiaka. Preložené do ľudsekj reči to znamená, že žiaci dostanú do ruky len materiály, ktoré ich uvedú do problematiky, kde majú zadefinovaný výskumný problém, ale celý postup na riešenie danej aktivity je na žiakoch. Po istom prispôsobení je možné čiastkové úlohy z týchto aktivít použiť ako bádateľské aktivity s nižším stupňom samostanosti žiaka - najmä z dôvodu obmedzeného časového priestoru na realizáciu takýchto aktivít na vyučovaní.


 

:: Virtuálne laboratórium fyziky ::

V skutočnosti nejde o virtuálne laboratórium, kde experimentujete v nejakom vzdialenom laboratóriu alebo sa len hráte so simuláciami (prípadne animáciami). Na tomto portáli môžete nájsť rôzny typy experimentov a aktivít, ktoré vám môžu uľahčiť prácu na hodine. Spomenieme aspoň niektoré z nich - videoexperimentysimulácie alebo fyzikálne hry. Ak vaši žiaci radi vyrábajú pomôcky na experimentovanie, inšpirácie môžete nájsť v časti venovanej zaujímavým experimentom.


 

:: Integrovaná prírodoveda v experimentoch ::

Portál obsahuje návody na počítačom podporované experimenty, ktoré sú rozdelené do niekoľkých tematických oblastí. Experimenty sú navrhnuté tak, aby spájali poznatky z rôznych oblastí prírodných vied. Týka sa na to najmä experimentov v častiach TeploŽivot v prírode aŽivotné prostredie. Portál je rozdelený na časť pre žiakov, ktorá obsahuje žiacke pracovné listy a časť pre učiteľov obsahujúca metodické návody k experimentom.


 

:: Fyzika okolo nás ::

Portál poskytuje súbor simulácií vytvorených v programe Interaktívna fyzika. Simulácie je možné spolu s voľne šíriteľnou verziu tohto programu stiahnuť priamo z portálu a bez problémov používať priamo na vyučovaní. Okrem toho, portál obsahuje pracovné listy pre žiakov, ako aj metodické návody pre učiteľov. Cieľom simulácií nie je nahradiť reálny experiment, ale skôr doplniť informácie získané pri reálnom experimentovaní.


 

:: Javy v ideálnom plyne ::

Simulácia podrobne rozoberajúca javy v ideálnom plyne. Okrem pohybu molekúl pri rôznej teplote plynu, je možné pomocou simulácie skúmať zohrievanie a ochladzovanie plynu z mikroskopického hľadiska a v neposlednom rade aj Brownov pohyb. Pridanou hodnotou tejto simulácie je skutočnosť, že je k dispozícii aj niekoľko grafov - histogram rýchlosti častíc, zmena vnútornej energie v čase.


 

MATERIÁLY V ANGLIČTINE

:: Integrated Science in Experiments ::

Anglická verzia portálu Integrovaná prírodoveda v experimentoch.


:: Investigations of human-environment interaction ::

Výstup projektu ComLab_2, ktorý je pokračovateľom projektu ComLab_1.

 

 

Licencia Creative Commons
Toto dielo má licenciu Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodná Licencia. Autorské diela je možné voľne šíriť, avšak iba za podmienky uvedenia autora.