Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ERASMUS+

Každoročne robí Univerzita Mateja Bela výber študentov, ktorí sa zúčastnia študentských mobilít v rámci programu ERASMUS. V priebehu januára sa uskutočňuje na katedre informatiky predvýber študentov na nasledujúci akademický rok.

 Aké máte možnosti štúdia?

 • University of Applied Sciences v Oulu (Fínsko)
 • Ostravská univerzita v Ostrave, (Česká Republika)
 • Slaska Wyzsza Szkola Informatyczno - Medyczna  v Chorzówe (Poľsko)
 • Liepaja University v Liepaji (Lotyšsko)
 • Corvinus University v Budapešti (Maďarsko)
 • University of Zagreb (Chorvátsko)
 • a ďalšie (podľa zoznamu)

 Aké sú kritériá výberu?

 • študent sa môže zúčastniť mobility v rámci projektu ERASMUS+ aj viackrát (spolu 10 mesiacov, napr. v každom stupni štúdia po 5 mesiacov)
 • študent musí byť občanom SR, alebo mať v krajine trvalé bydlisko,
 • študent musí ovládať anglický jazyk (nie sú potrebné žiadne certifikáty),
 • prospech, adaptabilita a flexibilita študenta,
 • zapájanie sa do vedecko-výskumnej práce na katedre a aktivita študenta v rámci vyučovania,
  • pomoc študenta pri organizovaní mobilít študentov zo zahraničia.
  • účasť študenta v akademickom senáte, resp. študentskom parlamente FPV UMB,
  • ďalšie aktivity

 Čo musíte urobiť?

 • doručiť (cez podateľňu) v stanovenom a na nástenke Erasmus zverejnenom termíne (zvyčajne koncom januára, resp. vo februári) Dane Horváthovej (126b) vašu prihlášku a váš životopis s motivačným listom napísaný v anglickom jazyku,
 • v liste uviesť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, študijný odbor, opísať prečo chcete vycestovať na študijný pobyt, aké aktivity vykonávate pre katedru informatiky a ako chcete získané poznatky využiť vo vašom štúdiu a pomocnej výskumnej práci na katedre.

 Ďalšie informácie:

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128