Vedenie fakulty

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka fakulty

tel.: 048/446 7404
e-mail: jarmila.kmetova@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/jkmetova/

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Prodekan pre vedu a výskum 

tel.: 048/446 7432
e-mail: jan.spisiak@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/jspisiak/

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

tel.: 048/446 7433
e-mail: miriam.spodniakova@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/mspodniakova1/

PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan pre rozvoj
(Štatutárny zástupca dekanky)

tel.: 048/446 7434
e-mail: vladimir.siladi@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/vsiladi/

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

tel.: 048/446 7435
e-mail: marek.skorsepa@umb.sk

web: http://www.fpv.umb.sk/mskorsepa/

 

Ing. Peter Vilhan

Tajomník fakulty

tel.: 048/446 7402
e-mail: peter.vilhan@umb.sk

 

SEKRETARIÁT dekanky a tajomníka:

Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa