Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR 

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019
Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.
Spoluriešitelia:

Štefan Ferenc, Matej Masný

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie efektívneho nástroja na podporu vzdelávania prírodovedne (geovedne) orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Formou interaktívneho e-learningového prostredia, kombinujúceho rôzne druhy zhromažďovania informácií, ich triedenia a kritického hodnotenia, riešenia tématických úloh, logických hádaniek a zážitkového vzdelávania je cieľom zvýšiť atraktivitu vzdelávania sa, primárne v prírodovedne orientovaných predmetoch. Pre 1. stupeň ZŠ sú to predmety: prírodoveda, vlastiveda, informatika a regionálna výchova. Pre 2. stupeň ZŠ a SŠ predmety: geografia, fyzika, chémia, matematika, informatika a dejepis. Všetky tieto predmety, resp. ich náplň je v projekte prepojená zážitkovo orientovaným poznávaním dejín ťažby nerastných surovín, baníctva a banskej činnosti na Slovensku.