Členovia katedry

Vedúci katedry

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132

Zástupca vedúceho katedry

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128, F034

Profesori

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
130

Docenti

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7122
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F122
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr.

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
130
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant Bc. študijného programu učiteľstvo informatiky, fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

Telefón:
048 446 7131
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131

Odborní asistenti

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7130
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F130
Ing. Dana Horváthová, PhD.

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+

Telefón:
048 446 7126
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
126b
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
132
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijná poradkyňa pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Telefón:
048 446 7129
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F 129
Mgr. Michal Povinský

Mgr. Michal Povinský

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, mobil , +421 917 200 019

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128, F034
Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.

Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7129
Zaradenie:
Odborný asistent
Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7125
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F126a
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7124
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
124

Vedeckí pracovníci

RNDr. Hudec Milan, PhD.

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Vedecký pracovník

Telefón:
048 446 7127
Zaradenie:
Vedecký pracovník

Nepedagogickí zamestnanci

Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Telefón:
048 446 7133
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133