Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterské štúdium

Vysvetlivky

Odporúčaná dĺžka štúdia uvedených študijných programov je 3 roky.

  Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

 

 Poznámka: Informačné listy všetkých predmetov je možné nájsť priamo v AISe.

------------------------------------------------------------

 Výberové predmety

Blok výberových predmetov Prírodovedný základ 
všetky katedry fakulty

študijný plán 

Poznámka: Od akademického roka 2015/2016 fakulta ponúka len jeden blok výberových predmetov pre všetky študijné programy daného stupňa štúdia. Od AR 2018/2019 nastala zmena. Výberové predmety sú kvôli prehľadnosti rozdelené na predmety určené pre všetky študijné programy a predmety, ktoré sú prioritne určené na podporu konkrétnych študijných programov (napr. rozšírené semináre, predmety určené na užšiu profiláciu študenta konkrétneho študijného programu). Výberové predmety sa vždy pred začiatkom nového akademického roka aktualizujú. 

------------------------------------------------------------

Predmety ponúkané v cudzom jazyku
Vo niektorých študijných programoch je výučba predmetov, v prípade záujmu zo strany študentov, ponúkaná aj v cudzom jazyku. Kompletnú ponuku môžete nájsť  » tu «.

------------------------------------------------------------

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Spoločný základ    
študijný plán 

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. Katedra fyziky
študijný plán 

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán 

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie
študijný plán 

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. Katedra informatiky
študijný plán 

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. Katedra matematiky
študijný plán 

Učiteľstvo techniky

(jednodoborové) 

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. Katedra techniky a technológií
študijný plán 

Učiteľstvo techniky

(v kombinácii)

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií
študijný plán

------------------------------------------------------------

NEUČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Environmentálne manažérstvo prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. Katedra životného prostredia študijný plán 
Ekológia a ochrana ekosystémov prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. Katedra biológie a ekológie
študijný plán  
Environmentálna biológia NOVÝ prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.

Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia

študijný plán

 

Študijný odbor: 17. Chémia (hlavný študijný odbor) a 30. Právo (vedľajší študijný odbor)

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná chémia a forenzná prax prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.     Katedra chémia
študijný plán 

 

Študijný odbor: 18. informatika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika prof. Ing., Dr. Miroslav Svítek, Dr. h.c.,  Katedra informatiky
študijný plán 

 

 Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Matematika v analýz dát a vo financiách prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. Katedra matematiky
študijný plán 

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná geológia prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán 
Geografia a rozvoj regiónov
prof. Ing. Jozef Kobza,CSc. Katedra geografie a geológie
študijný plán