Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterské štúdium

Od akademického roka 2022/2023 prebieha štúdium vo všetkých študijných programoch (ďalej ŠP) podľa nových odporúčaných študijných plánov, ktoré sú zosúladené so štandardami pre študijné programy vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 

Na stránke nájdete prehľad ponúkaných akreditovaných študijných programov v magisterskomstupni štúdia s ich základnými charakteristikami - odporúčaný študijný lán (OŠP), informačné listy predmetov (IL), opis študijného programu (Opis). Štandardné dĺžka štúdia všetkých magisterských študijných programov v dennej forme je 2 roky. Od akademického roka 2023/2024 budú študijné programy v externej forme realizované so štandardnou dĺžkou zhodnou s dennou formou, tj. 2 roky. Študenti prijatí pred týmto AR dokončia štúdium v štandardnej dĺžke 3 roky.

Poznámka:  V akademickom roku 2022/2023 sa študijné programy v externej forme realizujú v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. OŠP pre tieto študijné programy sú prístupné v AISe.


V spodnej časti stránky nájdete ponuky výberových predmetov pre aktuálny akademický rok. Ponuka výberových predmetov sa aktualizuje vždy na začiatku príslušného akademického roka. 

 KLIK

 


UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Názov študijného programu

Skratka

Forma štúdia

Jazyk výučby

Odporúčaný študijný plán

Opis študijného programu

Informačné listy predmetov

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nBiAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie 22nBiCh_m denná SK  OŠP opis 

SK

EN

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky 22nBiFOn_m denná SK      
  učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 22nBiFj_m denná FR a SK      
  učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky 22nBiFy_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie 22nBiGe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie 22nBiHi_m denná SK      
  učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky 22nBiMa_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nBiSj_m denná SK      
  učiteľstvo biológie a učiteľstvo techniky 22nBiTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo chémie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nChAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo chémie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 22nChFj_m denná FR a SK      
  učiteľstvo chémie a učiteľstvo fyziky 22nChFy_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo chémie a učiteľstvo geografie 22nChGe_m denná SK  OŠP opis

SK

EN

  učiteľstvo chémie a učiteľstvo matematiky 22nChMa_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo chémie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nChSj_m denná SK      
  učiteľstvo chémie a učiteľstvo techniky 22nChTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nFyAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky 22nFyFOn_m denná SK      
  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo geografie 22nFyGe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo matematiky 22nFyMa_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nFySj_m denná SK      
  učiteľstvo fyziky a učiteľstvo techniky 22nFyTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo geografie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nGeAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo geografie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky 22nGeFOn_m denná SK      
  učiteľstvo geografie a učiteľstvo histórie 22nGeHi_m denná SK      
  učiteľstvo geografie a učiteľstvo matematiky 22nGeMa_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo geografie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 22nGeNj_m denná DE a SK      
  učiteľstvo geografie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nGeSj_m denná SK      
  učiteľstvo geografie a učiteľstvo techniky 22nGeTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo infomatiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nInAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo biológie 22nInBi_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo chémie 22nInCh_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky 22nInFOn_m denná SK      
  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo fyziky 22nInFy_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo geografie 22nInGe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo histórie 22nInHi_m denná SK      
  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo matematiky 22nInMa_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nInSj_m denná SK      
  učiteľstvo informatiky a učiteľstvo techniky 22nInTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo matematika a učiteľstvo histórie 22nMaHi_m denná SK      
  učiteľstvo matematiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nMaAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo matematiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nMaSj_m denná SK      
  učiteľstvo matematiky a učiteľstvo techniky 22nMaTe_m denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo techniky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 22nTeAj_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  učiteľstvo techniky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 22nTeSj_m denná SK      

Učiteľské študijné programy sú ponúkané v rôznych kombináciách. Ponuka všetkých otváraných učiteľských kombinácií na FPV UMB je k dispozícii  » TU «

Niektoré učiteľské študijné programy v kombinácií prírodovedných a humanitných predmetov sú ponúkané na Filozofickej, prípadne Pedagogickej fakulte (prírodovedné predmety sú realizované na našej fakulte). Ich ponuku nájdete nižšie:

» Filozofická fakulta «
» Pedagogická fakulta «


NEUČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Názov študijného programu

Skratka

Forma štúdia

Jazyk výučby

Odporúčaný študijný plán

Opis študijného programu

Informačné listy predmetov

  aplikovaná informatika 23nAIex_m externá EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  aplikovaná informatika 22nAIm denná SK  OŠP  opis

SK

EN

  aplikovaná informatika 22nAIex_m externá SK  OŠP  opis

SK

EN

  aplikované geovedy 23nApGeex_m externá SK  OŠP  opis

SK

EN

  aplikované geovedy 22nApGe_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN

  aplikované geovedy 22nApGeex_m externá EN a SK  OŠP opis 

SK

EN

  environmentálna biológia 22nENBI_m denná SK  OŠP opis 

SK

EN

  matematika v analýze dát a vo financiách 22nMADF_m denná EN a SK  OŠP  opis

SK

EN


Výberové predmety 

Blok výberových predmetov Prírodovedný základ (pre všetky katedry fakulty)

 KLIK

Fakulta ponúka len jeden blok výberových predmetov pre všetky študijné programy daného stupňa štúdia, avšak kvôli prehľadnosti sú predmety rozdelené na predmety určené pre všetky študijné programy a predmety, ktoré sú prioritne určené na podporu konkrétnych študijných programov (napr. rozšírené semináre, predmety určené na užšiu profiláciu študenta konkrétneho študijného programu). Výberové predmety sa vždy pred začiatkom nového akademického roka aktualizujú.

Informácie o univerzitných výberových predmetoch nájdete TU.

hore


Predmety ponúkané v cudzom jazyku

V niektorých študijných programoch je výučba predmetov, v prípade záujmu zo strany študentov, ponúkaná aj v cudzom jazyku.  KLIK

hore