Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Magisterské štúdium

Od akademického roka 2022/2023 prebieha štúdium vo všetkých študijných programoch (ďalej ŠP) podľa nových odporúčaných študijných plánov, ktoré sú zosúladené so štandardami pre študijné programy vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 

Na stránke nájdete prehľad ponúkaných akreditovaných študijných programov v magisterskomstupni štúdia s ich základnými charakteristikami - odporúčaný študijný lán (OŠP), informačné listy predmetov (IL), opis študijného programu (Opis). Štandardné dĺžka štúdia všetkých magisterských študijných programov v dennej forme je 2 roky. Od akademického roka 2023/2024 budú študijné programy v externej forme realizované so štandardnou dĺžkou zhodnou s dennou formou, tj. 2 roky. Študenti prijatí pred týmto AR dokončia štúdium v štandardnej dĺžke 3 roky.

Poznámka:  V akademickom roku 2022/2023 sa študijné programy v externej forme realizujú v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. OŠP pre tieto študijné programy sú prístupné v AISe.


V spodnej časti stránky nájdete ponuky výberových predmetov pre aktuálny akademický rok. Ponuka výberových predmetov sa aktualizuje vždy na začiatku príslušného akademického roka. 

 KLIK

 

Prehľad akreditovaných študijných programov

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Spoločný základ    

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. Katedra biológie a ekológie

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

prof. Dr. Boris Tomášik Katedra fyziky

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. Katedra chémie

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

prof. Ing., Dr. Miroslav Svítek, Dr. h.c.,  Katedra informatiky

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. Katedra matematiky

Učiteľstvo techniky

(v kombinácii)

prof. Ing. Alena Očkajová, PhD. Katedra techniky a technológií

Učiteľské študijné programy sú ponúkané v rôznych kombináciách. Ponuka všetkých otváraných učiteľských kombinácií na FPV UMB je k dispozícii  » TU «

Niektoré učiteľské študijné programy v kombinácií prírodovedných a humanitných predmetov sú ponúkané na Filozofickej, prípadne Pedagogickej fakulte (prírodovedné predmety sú realizované na našej fakulte). Ich ponuku nájdete nižšie:

» Filozofická fakulta «
» Pedagogická fakulta «

 

------------------------------------------------------------

NEUČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný odbor: Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Environmentálna biológia
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia

 

Študijný odbor: Informatika

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika prof. Ing., Dr. Miroslav Svítek, Dr. h.c.,  Katedra informatiky
Denná forma
Externá forma

 

 Študijný odbor: Matematika

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Matematika v analýze dát a vo financiách prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. Katedra matematiky

 

Študijný odbor: Vedy o Zemi

Študijný program Osoba zodpovedná za ŠP Realizujúce pracovisko  
Aplikované geovedy prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie
Denná forma
Externá forma

 


Výberové predmety 

Blok výberových predmetov Prírodovedný základ (pre všetky katedry fakulty)

 KLIK

Fakulta ponúka len jeden blok výberových predmetov pre všetky študijné programy daného stupňa štúdia, avšak kvôli prehľadnosti sú predmety rozdelené na predmety určené pre všetky študijné programy a predmety, ktoré sú prioritne určené na podporu konkrétnych študijných programov (napr. rozšírené semináre, predmety určené na užšiu profiláciu študenta konkrétneho študijného programu). Výberové predmety sa vždy pred začiatkom nového akademického roka aktualizujú. 

hore


Predmety ponúkané v cudzom jazyku

Vo niektorých študijných programoch je výučba predmetov, v prípade záujmu zo strany študentov, ponúkaná aj v cudzom jazyku.  KLIK

hore