Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zostava solárneho motorčeka s vrtuľkou a fotočlánkom

Ďalšou súčasťou experimentálnej zostavy je zostava solárneho motorčeka RF300 (napájacie napätie 0,45 V  až 5 V, priemer motorčeka 25 mm, priemer hriadeľa 2 mm), trojlistovej plastovej vrtuľky a fotočlánku (0,45 V, 400 mA). Uvedené komponenty možno kúpiť ako súčasť lacnej solárnej stavebnice určenej na demonštráciu využitia solárnej energie (po dopade dostatočne silného svetla na fotočlánok sa vrtuľka roztočí), avšak je potrebné ju skompletizovať – komponenty zapojiť a osadiť do vhodného držiaka a stojanu.

V našom prípade sme uchytenie fotočlánku a motorčeka vyriešili navrhnutím vlastnej verzie konštrukcie v online 3D modelovacom prostredí Tinkercad a vytlačením potrebných súčastí na 3D tlačiarni, a to najmä z dôvodu zlepšenia stability a robustnosti konštrukcie. Ako 3D objekty sú spolu so súbormi pre 3D tlačiareň s príponou *.gcode obsahom súboru „3D“. Ako vidieť na obrázkoch, konštrukcia je tvorená tromi samostatnými časťami, spojenými navzájom pomocou skrutiek M3 a maticami. Súčasťou zostavy solárneho motorčeka sú aj 4 mm konektory (čierny a červený) na prepojenie fotočlánku a motorčeka. To nám jednak umožňuje fotočlánok využiť aj na prenos zvuku svetlom, prípadne môžeme motorček pripojiť k inému vhodnému zdroju napájania.

Zostavu solárneho motorčeka možno využiť napr. pri meraní jeho otáčok s pomocou laserovej závory tvorenej laserovým modulom a fotočlánkom s digitálnym osciloskopom. Ďalšou možnosťou je využiť pripojený fotočlánok na prenos signálu svetlom. Obidve možnosti využitia sú podrobnejšie popísané v navrhnutých experimentoch.