Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

35. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie 2019

V dňoch 07.- 08. októbra 2019 sa konal 35. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej cieľom boli prezentácie výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov na Slovensku a v zahraničí. Organizované workshopy korešpondovali so zameraním konferencie, boli prioritne určené učiteľom vyučujúcich predmet technika v 5.- 9. ročníku ZŠ na Slovensku.

Workshop č. 1 – bol zameraný na tematický celok Človek a výroba v praxi a tematický celok Úžitkové a darčekové predmety (5. roč. ZŠ). Cieľom pracovnej aktivity je osvojenie si motorických zručností, rozvíjanie priestorovej predstavivosti a poznávanie rôznych druhov materiálu pri výrobe pedigového košíka, ako jedna z možnosti udržiavania remeselných tradícií. Pedig je polotovar a práca s ním veľmi efektívne nahrádza tradičný materiál akým je vŕbové prútie. Daný polotovar je omnoho tvárnejší a vhodný pre prácu žiakov v ZŠ. Košík vyrobený z pedigu je vhodným darčekovým a dekoračným predmetom v interiéri.

Workshop č. 2 – bol zameraný na osvojenie metodiky práce s učebnými pomôckami UNIMAT. Riešenie vhodne navrhnutých úloh s využitím učebných pomôcok UNIMAT vychádza z obsahového a výkonového štandardu tematického celku Strojové opracovanie materiálov (9. roč. ZŠ). Osvojenie si metodiky práce a pracovných zručnosti s učebnými pomôckami vytvára predpoklady, že učiteľ dokáže na vyučovaní navrhnúť ďalšie úlohy v rámci zážitkového vyučovania, ktoré žiakom pomôžu názorne pochopiť princíp a metódy obrábania technických materiálov. Cieľom navrhnutých úloh je zatraktívniť a prehĺbiť technické poznatky žiakov v porovnaní s tradične využívanými stratégiami vyučovania.