Materiály na stiahnutie od vyučujúcich katedry

Pre predmety v študijných programoch:

 

Bc a Mgr - Matematika, Učiteľstvo matematiky

Algebra 1 - skriptá (M. Haviar, P. Klenovčan)

Algebra 2 - anglický text (M. Haviar, P. Klenovčan), skriptá (P. Klenovčan)

Analytická geometria 1 - Afinný priestor, Euklidovský priestor (Monoszová)

Analytická geometria 2 - Afinné zobrazenia, Zhodné zobrazenia, Podobné zobrazenia (Monoszová)

Analytická geometria 3 - Projektívne rozšírenie eukl. priestoru, Kužeľosečky, Kvadriky (Monoszová)

Diskrétna matematika 1 - Grafy, učebný text (Hanzel)

Ergodická teória 1, 2 - učebný text (Snoha)

Lineárna algebra - skriptá (M. Haviar)

Matematická analýza 4 - Dvojné integrály (Riečan)

Miera a integrál - O pravdepodobnosti a miere (Riečan)

Planimetria - pomocný text ku prednáškam (Monoszová)

Postupnosti a funkcie - pomocný učebný text  (Snoha)

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov - skriptá  (Čunderlíková)

Teória množín a teoretická aritmetika - Teoretická aritmetika (Hanzel)

Teória pravdepodobnosti - Miniteória pravdepodobnosti (Riečan), O pravdepodobnosti a miere (Riečan)

Úvod do limitných prechodov, Matematická analýza 1 - Úvod do limitných prechodov (Janiš)

Úvod do štúdia matematiky - skriptá (P. Klenovčan, A. Haviar, M. Haviar)

 

PhD - Matematická analýza

Miera a integrál - O pravdepodobnosti a miere (Riečan)

Funkcionálna analýza - Funkcionálne priestory (Riečan)