Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Stručné predstavenie mikrokontrolérov

Arduino je v súčasnosti pre pomerne veľa ľudí, venujúcich sa prírodovednému a najmä fyzikálnemu vzdelávaniu, známy prvok. Je to vývojová doska s jednočipovým mikropočítačom a s voľne prístupnou platformou pre relatívne jednoduchý návrh a vývoj elektronických programovateľných zariadení (výrobca Atmel, “open-source“ programátorské rozhranie pre mikrokontroléry Wiring) [1] [2] [3]. Keďže je Arduino open-source projekt sú dostupné elektronické schémy zapojenia Arduino dosky, taktiež zdrojové kódy knižníc a vývojového prostredia. Open-source hovorí aj o tom, že tieto zdroje môžete ďalej upravovať a šíriť alebo predávať, ale už nie pod rovnakým názvom, teda už sa to nemôže volať Arduino [4] .

Tento jednoduchý počítač dokáže pomocou rôznych senzorov registrovať podnety vonkajšieho sveta a reagovať na ne podľa naprogramovaného scenára – pohybom motorčekov, rozsvietením svetelných diód a pod. Pomocou Arduina je potom možné napr. merať veľkosti fyzikálnych veličín, posielať dáta na diaľku, zalievať kvety počas sucha, postaviť alarm s volaním na mobil, vytvoriť robota, dron alebo 3D tlačiareň, atď. Arduino môže byť využité aj ako učebná pomôcka (resp. jej súčasť), ako je to aj v prípade nami vytvoreného syntetizátora na digitálnu syntézu zvuku.

Na použitie Arduina v reálnych situáciách nestačí len hardvér, ale je potrebné pripraviť aj program na jeho ovládanie. Vyššie spomenuté programátorské rozhranie - Wiring - umožňuje písanie softvéru pre rôzne ovládanie rôznych zariadení pripojených k širokej škále mikrokontrolérov. Rozhranie je vytvorené tak, aby povzbudilo komunitu okolo mikrokontrolérov, kde začiatočníci prostredníctvom odborníkov z celého sveta zdieľajú nápady, vedomosti a svoje spoločné skúsenosti. Existujú tisíce študentov, umelcov, dizajnérov, výskumníkov a nadšencov, ktorí používajú rozhranie Wiring na učenie, prototypovanie a výrobu hotových profesionálnych diel [2] .


1 Arduino. [online] [cit. 2021/01/21] https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

2 Wiring. [online] [cit. 2021/01/23] http://wiring.org.co/

3 Arduino Slovakia [online] [cit. 2021/01/23] https://www.arduinoslovakia.eu/

4 Božík Miroslav: Ako naprogramovať Arduino bez predchádzajúcich znalostí. 2013. https://pdfknihy.sk/miroslav-bozik-ako-naprogramovat-arduino/