Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Cena M. R. Štefánika pre tím doc. Medveďa

Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce v roku 2023 získal výskumný tím pod vedením doc. Miroslava Medveďa z Katedry chémie FPV UMB v Banskej Bystrici za výsledky získané v rámci APVV projektu s názvom „Nová generácia molekulových fotoprepínačov pracujúcich v oblasti viditeľného svetla na báze iminotioindoxylu" (projekt č. SK-FR-19-0002).


Molekulové fotoprepínače sú systémy, ktoré sa môžu vratne transformovať medzi dvoma štruktúrnymi formami (izomérmi) vplyvom elektromagnetického žiarenia. To umožňuje jednoducho a nedeštruktívne opakovane meniť chemické a fyzikálne vlastnosti látok, čo našlo široké uplatnenie v medicíne, farmakológii, či optoelektronike. Napriek pomerne veľkej rôznorodosti fotoprepínacích systémov existuje iba málo prepínačov, ktoré by boli vhodné pre biologické aplikácie, t.j. boli by rozpustné vo vode, účinne sa prepínali vo viditeľnej oblasti spektra a zároveň mali výrazne odlišné absorpčné maximá pre svoje izoméry.
Počítačoví chemici z katedry chémie (doc. M. Medveď, doc. Š. Budzák a Dr. T. Hrivnák) už niekoľko rokov v tejto oblasti spolupracujú s teoretickou skupinou prof. Jacquemina a prof. Laurent z Univerzity v Nantes, a to aj formou bilaterálnych APVV SK-FR projektov. Vďaka tejto spolupráci nadviazali kontakty aj so špičkovými experimentálnymi partnermi vrátane skupiny nositeľa Nobelovej ceny za chémiu (2016) prof. B. L. Feringu, čo viedlo okrem iného k objavu novej triedy fotoprepínačov založenej na iminotioindoxylovom (ITI) skelete. Tieto pracujú vo viditeľnej oblasti spektra a vykazujú pozoruhodnú separáciu absorpčných maxím (viac než 100 nm) medzi izomérmi [Nat. Commun. 10 (2019) 2390]. Cieľom oceneného projektu bolo preskúmať reakčný mechanizmus fotoprepínania ITI systémov, ako aj iných fotochrómnych látok s vysokým aplikačným potenciálom v oblasti fotofarmakológie, biomedicíny, či materiálových vied. Výsledkom projektu boli 4 práce publikované vo významných vedeckých časopisoch (Angew. Chem. Int. Ed. 2020, Chem. Sci. 2021, Chem. Eur. J. 2022, J. Am. Chem. Soc. 2023) indexovaných v Current Contents.


Cenu M. R. Štefánika udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Poslaním tohto ocenenia je (i) zvyšovať záujem slovenskej komunity výskumu a vývoja o riešenie spoločných bilaterálnych zámerov slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce, (ii) motivovať mladú generáciu o koncepčnú a systematickú prácu vo výskume a vývoji, a (iii) upriamiť pozornosť médií a verejnosti na problematiku vedy a techniky.