Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Virtual GeoLab

Informácie o projekte

Doba riešenia projektu:8. December 2021 - 30. November 2022
Spoluriešitelia:

Michaela Žoncová
Martina Škodová
Bohuslava Gregorová
Lenka Balážovičová

Zahraničný projekt:nie

 

VIRTUAL GEOLAB                                                                                                          

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je implementácia virtuálnej reality do vyučovania geografie na základných, stredných ale i vysokých školách. Takto formulovaný hlavný cieľ je rozčlenený na dva čiastkové ciele:
1. čiastkový cieľ: So zapojením študentov učiteľstva geografie vyhľadať vhodné aplikácie na didaktické využitie mobilnej virtuálnej reality v geografickej edukácii a vytvoriť sadu podporných didaktických materiálov.
2. čiastkový cieľ: Realizovať exkurzie a popularizačné aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ s cieľom aktívneho využívania virtuálnej reality pri spoznávaní geografických javov na Zemi prostredníctvom navrhnutých metodík, ich overenie a optimalizácia.

 

Prezentácia projektu:

16.11.2021 Prezentácia víťazných projektov

https://www.facebook.com/SKNIC/videos/2899743336907474 - čas 55:00

8.12.2021 Prevzatie dotácie a natáčanie informačnej dokrútky

  

 

28.2.2022 - prezentácia projektu - viac info na webe.

 

 

22.4.2022 - Workshop Virtuálna geografia

Pri príležitosti Krajského kola geografickej olympiády sme zrealizovali workshop Virtuálna geografia. Zúčastnili sa ho žiaci a ich učitelia z celého Banskobystrického kraja. Pri skúmaní Zeme s pomocou virtuálnej a rozšírenej reality im pomohli študenti učiteľstva geografie z FPV UMB. Žiaci aj učitelia hodnotili takúto skúsenosť s mobilnou VR veľmi pozitívne.

   

  

 V rámci projektu Virtual Geolab prebiehali v máji 2022 workshopy na základných školách. Žiaci sa tak naučili nové veci práve s využitím virtuálnej reality. Workshopy boli zamerané na rôzne témy:

 

 

V rámci projektu Virtual Geolab sme vytvorili sadu didaktických materiálov na podporu implementácie virtuálnej reality do vyučovania geografie. Na školách v Banskej Bystrici, v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB a v rámci viacerých popularizačných akcií sme zorganizovali 14 workshopov, kde mali žiaci, naši študenti aj učitelia geografie možnosť aktivity s VR zažiť a naučiť sa vďaka nim niečo nové.

 

Workshopy boli zamerané na rôzne témy:

 • 22.4. 2022 – Krajské kolo geografickej olympiády, témy: štáty sveta, virtuálne prehliadky sveta
 • 4.5. 2022 – ZŠ Golianová, téma: typy krajín na Zemi
 • 12.5. 2022 – ZŠ u Filipa, témy: sopky, zemetrasenie, objavovanie Zeme
 • 16.5. 2022  – ZŠ u Filipa (na FPV), témy: Ázia – pohoria, typy krajín, zaujímavé štáty
 • 4-5.6. 2022 – Deň detí v Hodruši
 • 6.6. 2022 – ZŠ Dráčik, témy: obyvateľstvo a sídla
 • 8.7. 2022 – Detská univerzita UMB, témy: sopky, typy krajín, cestovný ruch, virtuálne prehliadky sveta
 • 14-15.7. 2022 – Tábor Mladý prírodovedec FPV UMB, témy: sopky, typy krajín, virtuálne prehliadky sveta
 • 30.9. 2022 – Noc výskumníkov v SC Európa, témy: zemetrasenie, sopky, typy krajín na Zemi a pod.
 • 10.11. 2022 – FPV UMB (didaktická konferencia), téma: ochutnávka z virtuálnej geografie
 • 30.11. 2022 – FPV UMB, téma: Virtuálna geomorfológia 1. sk.: formy reliéfu a ich vznik, riečny reliéf
 • 1.12. 2022 – FPV UMB, téma: Virtuálna geomorfológia 2. sk.: formy reliéfu a ich vznik, riečny reliéf
 • 6.12. 2022 – FPV UMB, téma: Aké aktivity vytvorili študenti VŠ pre podporu virtuálnej geografie?
 • 12.12. 2022 – FPV UMB, téma: Virtuálna planetárna geografia

 

Projekt Virtual Geolab je podporený fondom SK-NIC pod záštitou nadácie Pontis.

 

VÝSTUPY PROJEKTU:

Námety na vyučovanie geografie s využitím virtuálnej reality 1
Metodická príručka pre učiteľov ZŠ


Rok vydania: 2023

Autori: Martina Škodová, Martin Hollý, Michaela Žoncová

Počet strán: 77

ISBN: 978-80-557-2063-0

DOI: https://doi.org/10.24040/2023.9788055720630

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence CC BY (uvedenie autora)

Citácia:

Martina ŠKODOVÁ, Martin HOLLÝ a Michaela ŽONCOVÁ. Námety na vyučovanie geografie s využitím virtuálnej reality 1: metodická príručka pre učiteľov ZŠ [online]. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2023, 77 s. [dátum citovania]. ISBN 978-80-557-2063-0. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/2023.9788055720630

Na stiahnutie