Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Partneri FPV UMB

Všetky zmluvy a memorandá sú dostupne k nahliadnutiu v Centrálnom registri zmluv, https://www.crz.gov.sk/.

Zmluvy a memorandá o spolupráci vo vzdelávaní a výskume

 

Spolupracujúci subjekt

Názov

Predmet spolupráce

Študijný program

GlobalLogic s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

výmena a prezentácia odborných poznatkov a skúseností

Učiteľské študijné programy

Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra

Zmluva o spolupráci

výskumné a vzdelávacie aktivity

Environmentálna biológia

Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko - pedagogickej výchovy

Environmentálna biológia

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva o partnerstve

IT akadémia

 

ZVS holding, a. s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti chémie

Forenzná a kriminalistická chémia

Štátna ochrana prírody SR                

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

ŽP Informatika

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

SOFTIP, a.s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátne lesy Tatranského národného parku

Dohoda o vzájomnej spolupráci

využívanie výsledkov projektu, terénne práce

Ekológia a ochrana ekosystémov, Environmentálna biológia

ESPRIT spol. s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti

Aplikovaná geológia, Geopotencál regiónov, Geografia

Praxuj s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vyhľadávania odborných praxí a stáží pre študentov

Aplikovaná informatika

PosAm, spol. s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

IBM Slovemsko, spol. s.r.o. IBM International Services Centre s. r. o.

Memorandum o porozumení

vedecký výskum, príprava a vzdelávanie študentov

Aplikovaná informatika

CBS spol, s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky, a didaktiky geografie

Geografia

GLlobalLogic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Antastic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Univerzita Palackého  v Olomouci

Memorandum o spolupráci

rozvoj spoločenských, vzdelávacích a výskumných projektov

Spolupráca medzi univerzitami

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Pantheon Technologies s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

 rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

TRIONYX technologies, s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

ENVIGEO, a. s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geológie

Aplikovaná informatika

 

Fluido Slovakia, s.r.o. 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

NG Aviation s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj aplikačnej praxe v oblasti výskumu pozemnej navigácie v leteckom priemysle

Geopotencionál regiónov, Geografia, Aplikovaná informatika

BovaChem s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

ZVS holding, a.s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

MICROCOMP-Computersystem s.r.o.

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

BBX s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátna ochrana prírody SR

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania

Ekológia a ochrana ekosystémov

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,      ŽP Informatika s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

Stredná odborná škola sv. F. Assiského,        Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

 

Zmluvy s cvičnými školami

Súkromná základná škola

Ružová 14

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Spojová 14

974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium Andrea Sládkoviča

Komenského 18

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Moskovská 2

974 04 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

974 01 Banská Bystrica

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

Gaštanová 12

974 09 Banská Bystrica

Základná škola

Golianova 8

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Skuteckého 8

 974 01 Banská Bystrica

Stredná športová škola

Trieda SNP 54

974 01 Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 3506/5

975 90 Banská Bystrica

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80

974 11 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2

976 32 Badín

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23

029 01 Námestovo

Základná škola Narnia

Okružná 2

974 04 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa

Bakossova 5

974 01 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Jesenského 836

980 61 Tisovec

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Haličská cesta 9

984 01 Lučenec

Spojená škola

Školská 7

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium

Kukučínova 4239/1

058 39 Poprad

Gymnázium 

Javorová 16

052 01 Spišská Nová Ves

Gymnázium 

Konštantínova 2

080 65 Prešov

Gymnázium

Školská 7

052 01 Spišská Nová Ves

Gymnázium 

Štefana Moyzesa 21

034 01 Ružomberok

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M. R. Štefánika 8

963 01 Krupina

Gymnázium 

Varšavská cesta 1

 010 08 Žilina

Gymnázium - Gimnázium

Námestie padlých hrdinov 2

986 15 Fiľakovo

Gymnázium J. Francisciho - Rimavského

Kláštorská 37

054 01 Levoča

Gymnázium J. Švantnera

Bernolákova 9

968 01 Nová Baňa

Gymnázium Jána Chalupku

Štúrova 13

977 18 Brezno

Gymnázium Janka Jesenského

Radlinského 665/2

957 01 Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

17. novembra 1296

022 01 Čadca

Gymnázium M. Hattalu

Železničiarov 278

028 01 Trstená

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20

060 14 Kežmarok

Gymnázium sv. Andreja

Námestie A. Hlinku 5

034 50 Ružomberok

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová 15/A

974 11 Banská Bystrica

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

Matice Slovenskej 16

971 01 Prievidza

Spojená katolícka škola

Farská 19

949 01 Nitra

Spojená škola

Školská 535/5

059 07 Lendak

Spojená škola 

Hlavná 1

976 56 Pohronská Polhora

Základná škola 

Hutnícka 16

052 01 Spišská Nová Ves

Základná škola

Ing. O. Kožucha 11

052 01 Spišská Nová Ves

Základná škola 

Jarovnice 192

082 63 Jarovnice

Základná škola 

Kľačno 4/2201

034 01 Ružomberok

Základná škola 

Komenského 495/33

029 01 Námestovo

Základná škola 

Lipová 2

015 01 Rajec

Základná škola

Mládežnícka 1343

023 02 Krásno nad Kysucou

Základná škola

Námestie Š. Kluberta 10

054 01 Levoča

Základná škola 

Široké 141

082 37 Široké

Základná škola 

Školská 1

986 01 Fiľakovo

Základná škola 

Školská 1123/29

957 01 Bánovce nad Bebravou

Základná škola 

Školská 492/15

972 26 Nitrianske Rudno

Základná škola 

Trieda SNP 20

974 47 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Školská 238

 029 43 Zubrohlava

Základná škola 

Svrčinovec 336

023 12 Svrčinovec

Základná škola 

Zarevúca 18

034 01 Ružomberok

Základná škola 

Zdenka Nejedlého 2

052 05 Spišská Nová Ves

Základná škola Janka Kráľa

Mládežnícka 24

936 01 Šahy

Základná škola Jozefa Cígera Hronského

Školská 10

963 01 Krupina

Základná škola s materskou školou

E. P. Bárdoša 235/50

027 32 Habovka

Základná škola s materskou školou

Komenského 587/15

058 01 Poprad

Základná škola s materskou školou

 Kpt. Nálepku 878/159

976 69 Pohorelá

Základná škola s materskou školou

Michalská 398/8

059 18 Spišské Bystré

Základná škola s materskou školou

Pionierska 2

977 01 Brezno

Základná škola s materskou školou

Radoľa 326

023 36 Radoľa

Základná škola s materskou školou

SNP 158/20

985 01 Kalinovo

Základná škola s materskou školou

Školská 71/3

029 51 Lokca

Základná škola s materskou školou

Ul. Nová 525

972 41 Koš

Základná škola sv. Alžbety 

Školská 15

968 01 Nová Baňa

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166/4

027 44 Tvrdošín

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice

Základná škola s materskou školou A. V. Scherfela

Fraňa Kráľa 2086/2

058 01 Poprad

Súkromná základná škola 

Mládežnícka 51

974 04 Banská Bystrica

 

Zmluvy o službách

Spolupracujúci subjekt

Názov

  Predmet spolupráce

WEBCREATORS

Servisná zmluva

servis internetovej stránky

PHOTOMAP, s. r. o.

Licenčná zmluva

databáza historickej ortofotomapy SR