Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Partneri FPV UMB

Všetky zmluvy a memorandá sú dostupne k nahliadnutiu v Centrálnom registri zmluv, https://www.crz.gov.sk/.

Zmluvy a memorandá o spolupráci vo vzdelávaní a výskume

 

Spolupracujúci subjekt

Názov

Predmet spolupráce

Študijný program

GlobalLogic s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

výmena a prezentácia odborných poznatkov a skúseností

Učiteľské študijné programy

Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra

Zmluva o spolupráci

výskumné a vzdelávacie aktivity

Environmentálna biológia

Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko - pedagogickej výchovy

Environmentálna biológia

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva o partnerstve

IT akadémia

vzdelávanie pre 21. storočie

ZVS holding, a. s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti chémie

Forenzná a kriminalistická chémia

Štátna ochrana prírody SR                

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

ŽP Informatika

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

SOFTIP, a.s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátne lesy Tatranského národného parku

Dohoda o vzájomnej spolupráci

využívanie výsledkov projektu, terénne práce

Ekológia a ochrana ekosystémov, Environmentálna biológia

Horská záchranná služba

Dohoda o spolupráci

riešenie výskumných úloh v oblasti snehu , lavín, GIS, UAV, modelovanie a mapovanie rizík v horskom prostredí

Geopotenciál regiónov, Aplikovaná geoveda

ESPRIT spol. s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti

Aplikovaná geológia, Geopotencál regiónov, Geografia

Praxuj s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vyhľadávania odborných praxí a stáží pre študentov

Aplikovaná informatika

PosAm, spol. s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

IBM Slovemsko, spol. s.r.o. IBM International Services Centre s. r. o.

Memorandum o porozumení

vedecký výskum, príprava a vzdelávanie študentov

Aplikovaná informatika

CBS spol, s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky, a didaktiky geografie

Geografia

GLlobalLogic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Antastic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Univerzita Palackého  v Olomouci

Memorandum o spolupráci

rozvoj spoločenských, vzdelávacích a výskumných projektov

Spolupráca medzi univerzitami

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Pantheon Technologies s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

 rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

TRIONYX technologies, s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

ENVIGEO, a. s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geológie

Aplikovaná informatika

 

Fluido Slovakia, s.r.o. 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

NG Aviation s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj aplikačnej praxe v oblasti výskumu pozemnej navigácie v leteckom priemysle

Geopotencionál regiónov, Geografia, Aplikovaná informatika

BovaChem s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

ZVS holding, a.s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

MICROCOMP-Computersystem s.r.o.

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

BBX s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátna ochrana prírody SR

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania

Ekológia a ochrana ekosystémov

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,      ŽP Informatika s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

Stredná odborná škola sv. F. Assiského,        Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

Enivirocentrum Banská Štiavnica

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vedeckého výskumu, oborného vzdelávania, aktivity s ochranou životného prostredia

Environmentálna biológia

System - IS s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky Aplikovaná informatika

 

Zmluvy s cvičnými školami

Súkromná základná škola

Ružová 14

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Spojová 14

974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium Andrea Sládkoviča

Komenského 18

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Moskovská 2

974 04 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

974 01 Banská Bystrica

Spojená škola

Školská 7

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Golianova 8

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Skuteckého 8

 974 01 Banská Bystrica

Stredná športová škola

Trieda SNP 54

974 01 Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 3506/5

975 90 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Rabčická 410

029 44 Rabča

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2

976 32 Badín

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa

Bakossova 5

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Ďumbierska 17

974 11 Banská Bystrica

Základná škola Narnia

Okržná 2

974 04 Banská Bystrica

Súkromná základná škola Dráčik

Mládežnícka 51

974 04 Banská Bystrica

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166

027 44 Tvrdošín

Základná škola s MŠ Maximiliána Hella

Štiavnické Bane 128

969 81 Štiavnické Bane

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kolpašská 1738/9

969 17 Banská Štiavnica

Gymnázium

Školská 837

027 44 Tvrdošín

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Hurbanova 9

974 01 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella

Štiavnicke Bane128

969 81 Štiavnicke Bane

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Haličská cesta 9

984 01 Lučenec

Gymnázium

Kukučínova 4239/1

058 39 Poprad

Gymnázium 

Jesenského 2243

024 04 Kysucké Nové Mesto

Gymnázium 

Štefánikova 219/44

014 44 Bytča

Gymnázium 

Ľ. Štúra 35

023 54 Turzovka

Gymnázium 

Kpt. Nálepku 6

073 01 Sobrance

Gymnázium-Gimnázium

Zoltána Fábry ho 1

079 01 Veľké Kapušany

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23

029 01 Námestovo

Gymnázium Jána Chalupku

Štúrova 13

977 01 Brezno

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

17. novembra 1296

022 01 Čadca

Gymnázium Martina Hattalu

Železničiarov 278

028 01 Trstená

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavovo námestie 18

026 24 Dolný Kubín

Gymnázium sv. Františka Assiského

Kláštorská 24

054 01 Levoča

Gymnázium     V. B. Nedožerského 

Matice slovenskej 10

971 01 Prievidza

Gymnázium Viliama Paullinyho-Tótha

Malá Hora 3

036 01 Martin

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského

A. Gwerkovej-Göllnerovej 9

969 01 Banská Štiavnica

Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha

Tajovského 25

975 73 Banská Bystrica

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

A. Hlinku 44

971 01 Prievidza

Spojená škola

Jarmočná 108

064 01 Stará Ľubovňa

Spojená škola

Školská 535/5

059 07 Lendak

Spojená škola Juraja Turza

Stred 305

023 54 Turzovka

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30

975 09 Banská Bystrica

Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola

Komenského 12

984 18 Lučenec

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Hurbanova 6

975 18 Banská Bystrica

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová-Súkromné gymnázium

Družby 554/64

976 81 Podbrezová

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová 15574/15B

974 11 Banská Bystrica

Základná škola 

Ulica Vajanského  2844/ 47

984 01 Lučenec

Základná škola

Mládežnícka 1343

023 02 Krásno nad Kysucou

Základná škola

Ústredie 976

023 22 Klokočov

Základná škola 

Mierové Námestie 255/27

972 51 Handlová

Základná škola 

Školská 1

986 01 Fiľakovo

Základná škola 

Slobody 638/2

987 01 Poltár

Základná škola 

Školská 7/6

059 95 Toporec

Základná škola 

Trieda SNP 20

974 47 Banská Bystrica

Základná škola 

Eliáša Lániho 261/7

014 01 Bytča

Základná škola 

Mariánska ulica 554/19

971 01 Prievidza

Základná škola 

Školská 604/17

976 68 Heľpa

Základná škola 

SNP 587/4

972 17 Kanianka

Základná škola 

Pieninská 27

974 11 Banská Bystrica

Základná škola Janka Francisciho Rimavského

Nábrežie Rimavy 457/19

981 01 Hnúšťa

Základná škola Márie Medveckej

Medvedzie 155

027 44 Tvrdošín

Základná škola Petra Škrabáka

Martina Hattalu 2151

026 01 Dolný Kubín

Základná škola s materskou školou

Hurbanova 27

036 01 Martin

Základná škola s materskou školou

Bežovce 417

072 53 Bežovce

Základná škola s materskou školou

Školská 238

029 43 Zubrohlava

Základná škola s materskou školou

Diviaky nad Nitricou 121

972 25  Diviaky nad Nitricou

Základná škola s materskou školou

Podzávoz 2739

022 01 Čadca

Základná škola s materskou školou

Nesluša 837

023 41 Nesluša

Základná škola s materskou školou

Gottwaldova 81

991 06 Želovce

Základná škola s materskou školou

Liptovská Lúžna 569

034 72  Liptovská Lúžna

Základná škola s materskou školou

Nová Doba 482

027 43 Nižná

Základná škola s materskou školou

Oravský Podzámok 51

027 41  Oravský Podzámok

Základná škola s materskou školou 

Kudlov 781

023 14 Skalité

Základná škola s materskou školou  

Radvanská 1

974 05 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou                 K. Rapoša

Pionierska 4

977 01 Brezno

Cirkevná základná škola sv. Gorazda

Komenského 1096

029 01 Námestovo

 

Zmluvy o službách

Spolupracujúci subjekt

Názov

  Predmet spolupráce

WEBCREATORS

Servisná zmluva

servis internetovej stránky

PHOTOMAP, s. r. o.

Licenčná zmluva

databáza historickej ortofotomapy SR