Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Partneri FPV UMB

Všetky zmluvy a memorandá sú dostupne k nahliadnutiu v Centrálnom registri zmluv, https://www.crz.gov.sk/.

Zmluvy a memorandá o spolupráci vo vzdelávaní a výskume

 

Spolupracujúci subjekt

Názov

Predmet spolupráce

Študijný program

GlobalLogic s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

výmena a prezentácia odborných poznatkov a skúseností

Učiteľské študijné programy

Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra

Zmluva o spolupráci

výskumné a vzdelávacie aktivity

Environmentálna biológia

Slovenská agentúra životného prostredia

Dohoda o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko - pedagogickej výchovy

Environmentálna biológia

Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmluva o partnerstve

IT akadémia

vzdelávanie pre 21. storočie

ZVS holding, a. s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti chémie

Forenzná a kriminalistická chémia

Štátna ochrana prírody SR                

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytovaní a využívaní výsledkov

projekt APVV  Konektivita biotopov živočíchov Slovenska

Ekológia a ochrana ekosystémov

ŽP Informatika

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

SOFTIP, a.s.

Zmluva o spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátne lesy Tatranského národného parku

Dohoda o vzájomnej spolupráci

využívanie výsledkov projektu, terénne práce

Ekológia a ochrana ekosystémov, Environmentálna biológia

Horská záchranná služba

Dohoda o spolupráci

riešenie výskumných úloh v oblasti snehu , lavín, GIS, UAV, modelovanie a mapovanie rizík v horskom prostredí

Geopotenciál regiónov, Aplikovaná geoveda

ESPRIT spol. s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti

Aplikovaná geológia, Geopotencál regiónov, Geografia

Praxuj s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vyhľadávania odborných praxí a stáží pre študentov

Aplikovaná informatika

PosAm, spol. s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

IBM Slovemsko, spol. s.r.o. IBM International Services Centre s. r. o.

Memorandum o porozumení

vedecký výskum, príprava a vzdelávanie študentov

Aplikovaná informatika

CBS spol, s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky, a didaktiky geografie

Geografia

GLlobalLogic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Antastic s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Univerzita Palackého  v Olomouci

Memorandum o spolupráci

rozvoj spoločenských, vzdelávacích a výskumných projektov

Spolupráca medzi univerzitami

Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Pantheon Technologies s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

 rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

TRIONYX technologies, s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

ENVIGEO, a. s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti geológie

Aplikovaná informatika

 

Fluido Slovakia, s.r.o. 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

NG Aviation s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj aplikačnej praxe v oblasti výskumu pozemnej navigácie v leteckom priemysle

Geopotencionál regiónov, Geografia, Aplikovaná informatika

BovaChem s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

ZVS holding, a.s.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej analytickej chémie

Aplikovaná chémia a forenzná prax

MICROCOMP-Computersystem s.r.o.

 

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

BBX s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky

Aplikovaná informatika

Štátna ochrana prírody SR

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti výskumu, vedecko-pedagogickej výchovy, odborného vzdelávania

Ekológia a ochrana ekosystémov

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová,      ŽP Informatika s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

Stredná odborná škola sv. F. Assiského,        Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca pri rozvoji kontinuálneho vzdelávania s odbornou praxou v rámci regiónu

Aplikovaná informatika a vývoj softvéru, odborná prax

Enivirocentrum Banská Štiavnica

Memorandum o vzájomnej spolupráci

spolupráca v oblasti vedeckého výskumu, oborného vzdelávania, aktivity s ochranou životného prostredia

Environmentálna biológia

System - IS s.r.o.

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vzdelávania v oblasti aplikovanej informatiky Aplikovaná informatika

BioPark Slovakia

Memorandum o vzájomnej spolupráci

rozvoj vedy, výskumu, vzdelávania a osvety biohospodárstva Environmentálna biológia

 

Zmluvy s cvičnými školami

Základná škola

Ružová 14

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Spojová 14

974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Tajovského 25

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium Andrea Sládkoviča

Komenského 18

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Moskovská 2

974 04 Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5

974 01 Banská Bystrica

Spojená škola

Školská 7

974 01 Banská Bystrica

Základná škola

Golianova 8

 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Skuteckého 8

 974 01 Banská Bystrica

Stredná športová škola

Trieda SNP 54

974 01 Banská Bystrica

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Školská 3506/5

975 90 Banská Bystrica

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23

021 01 Námestovo

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2

976 32 Badín

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová 15574/15B

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Ďumbierska 17

974 11 Banská Bystrica

Základná škola Narnia

Okružná 2

974 04 Banská Bystrica

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51

974 04 Banská Bystrica

Základná škola s MŠ

Radvanská 1

974 05 Banská Bystrica

Základná škola Slovenského národného povstania

Trieda SNP 20

974 47 Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kolpašská 1738/9

969 17 Banská Štiavnica

Gymnázium

Školská 837

027 44 Tvrdošín

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Hurbanova 9

974 01 Banská Bystrica

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella

Štiavnicke Bane 128

969 81 Štiavnicke Bane

Základná škola

Komenského 113

082 71 Lipany

Gymnázium

Komenského 13

082 71 Lipany

Gymnázium 

Jesenského 2243

024 04 Kysucké Nové Mesto

Základná škola s materskou školou

Školská 432/5

972 11 Lazany

Gymnázium Jána Chalupku

Štúrova 13

977 01 Brezno

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

17. novembra 1296

022 01 Čadca

Gymnázium Martina Hattalu

Železničiarov 278

028 01 Trstená

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51

974 01 Banská Bystrica

Gymnázium        V. B. Nedožerského 

Matice slovenskej 10

971 01 Prievidza

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová 15574/15B

974 11 Banská Bystrica

Základná škola

Mládežnícka 1343

023 02 Krásno nad Kysucou

Základná škola s materskou školou

Podzávoz 2739

022 01 Čadca

Základná škola Štefana Šmálika

Školská 166

027 44 Tvrdošín

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

Gymnázium

SNP 1

056 01 Gelnica

Základná škola s materskou školou

Mútne 224

029 63 Mútne

Súkromná základná škola BAKOMI

A. Gwerkovej - Göllnerovej 6

969 01 Banská Štiavnica

Gymnázium Michala Miroslava Hodžu

M. M. Hodžu 860/9 031 01 Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola

Komenského 12

984 18 Lučenec

Stredná odborná škola pedagogická

F. Engelsa 390/3

934 29 Levice

Základná škola s materskou školou

Pionierska 2

977 01 Brezno

Evanjelická spojená škola

Komenského 10

031 01 Liptovský Mikuláš

Základná škola s materskou školou

Andreja Bažíka 20/114

027 32 Zuberec

Základná škola P. J. Šafárika 

Škultétyho 11

982 01 Tornaľa

Základná škola s materskou školou A. Matulu

Sebechleby 145

962 66 Sebechleby

Gymnázium A. Sládkoviča

M. R. Štefánika 8

963 01 Krupina

Súkromná základná škola

Mládežnícka 51

974 04 Banská Bystrica

Základná škola

Pieninská 27

974 11 Bynská Bystrica

Základná škola s materskou školou

Demänovská ulica 408/4A

031 01 Liptovský Mikuláš

Obchodná akadémia

Nábrežie        K. Petroviča 1571

031 47 Liptovský Mikuláš

Základná škola s materskou školou

Novoť 315

029 55 Novoť

Základná škola Janka Kráľa

Žiarska 679/13

031 04 Liptovský Mikuláš

Základná škola

Šrobárova 20

080 01 Prešov

Základná škola

Ul. Fraňa Kráľa 838

966 81 Žarnovica

Gymnázium Františka Švantnera

Bernolákova 9

968 01 Nová Baňa

Základná škola

Mierové námestie 255/27

972 51 Handlová

Základná škola Hrnčiarska 2119/1 960 01 Zvolen
Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 960 49 Zvolen
Základná škola Zámutov 531 094 15 Zámutov
Gymnázium Cyrila Daxnera Ul. Dr. C. Daxnera 88 093 01 Vranov nad Topľov
Základná škola Školská 295 049 32 Štítnik
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik gimnázium A. Hronca 1 048 01 Rožňava
Základná škola Akademika Juraja Hronca Zakarpatská 12  048 01 Rožňava
Spojená škola Dukelská 26/30 087 01 Giraltovce
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Ul. ČSA 109/91 962 23 Očová
Gymnázium -Gimnázium Námestie padlých hrdinov 2 986 15 Fiľakovo
Základná škola s materskou školou Beňadovo Beňadovo 68 029 63 Beňadovo
Gymnázium        sv. Moniky T. Ševčenka 3922/1 080 01 Prešov
Súkromná stredná odborná škola DSA Komenského 12 075 01 Trebišov
Základná škola Sitnianska 32 974 11 Banská Bystrica
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej Nábrežie      4. apríla 1936/23 031 01 Liptovský Mikuláš
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová Družby 554/64 976 81 Podbrezová
Základná škola Kláry Jarunkovej Podbrezová Kolkáreň 7/12 976 81 Podbrezová

 

Zmluvy o službách

Spolupracujúci subjekt

Názov

  Predmet spolupráce

WEBCREATORS

Servisná zmluva

servis internetovej stránky

PHOTOMAP, s. r. o.

Licenčná zmluva

databáza historickej ortofotomapy SR