Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prednáška so študentmi gymnázia V. Paulinyho - Tótha v Martine 2020

Dňa 27. mája 2020 o 10.00 hod sa konala na katedre matematiky FPV UMB online prednáška "Osemtisícovky teórie čísel", so študentmi gymnázia Viliama Paulínyho - Tótha v Martine.

Anotácia: Otvorené problémy teórie čísel prirovnávame k osemtisícovkám, preto ich počas prednášky uvedieme štrnásť. Začneme Euklidovým dôkazom nekonečného počtu prvočísel cez pojem primoriálneho čísla a otvoreným problémom nekonečného počtu primoriálnych prvočísel. Na podporu intuície, že prvočísla majú „častý výskyt” uvedieme Dirichletovu vetu z r. 1837, Hypotézu prvočíselných dvojčiat a Goldbachovu hypotézu a na podporu intuície, že majú „zriedkavý výskyt” argumentujeme ľubovoľne veľkými prime gaps. Uvedieme Gándiho vzorec (rekurzívnu formulu) pre n-té prvočíslo z r. 1971 a vysvetlíme, prečo funguje. Spomenieme pseudoprvočísla, AKS algoritmus z r. 2002, Fermatove čísla a Eisensteinovu hypotézu z r. 1840 o nekonečnom počte Fermatových prvočísel. Záverom uvedieme aj vlastné skúmanie (s P. Maličkým) pojmu superprimes ako špeciálnych prvočísel a niektoré súvisiace hypotézy. Zmienime sa najmä o našej hypotéze zovšeobecnenia Dirichletovej vety, z ktorej okamžite vyplývajú známe hypotézy o nekonečnom počte Fermatových a Mersennových prvočísel.

Prednášajúci: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.