RSS RSS print

Acta Universitatis Matthiae Belii

Acta Universitatis Matthiae Belii, séria Chémia, publikuje pôvodné výskumné články a prehľadové štúdie vo všetkých oblastiach chémie, pričom sa zameriava najmä na oblasti environmentálnej chémie a didaktiky chémie. Výnimočne hodnotné príspevky interdisciplinárneho charakteru je tiež možné publikovať.

Posledné čísla, v elektronickej verzii, sa nachádzajú v prílohe (spodnej časti) tejto stránky. Staršie ročníky sú k dispozícii na požiadanie.


Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:

Vedecký redaktor:

Výkonný redaktor:
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Redakčná rada:
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc.
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

=