Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na FPV UMB

Uchádzač sa môže uchádzať o rigorózne konanie v študijnom programe, v ktorom fakulta rigorózne konania uskutočňuje. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 9).

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v nižšie uvedených študijných programoch.

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“):

 1. Učiteľstvo biológie
 2. Učiteľstvo fyziky
 3. Učiteľstvo geografie
 4. Učiteľstvo chémie
 5. Učiteľstvo informatiky
 6. Učiteľstvo matematiky
 7. Učiteľstvo techniky

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“):

 1. Aplikované geovedy
 2. Aplikovaná informatika
 3. Environmentálna biológia 
 4. Matematika v analýze dát a vo financiách

Témy rigoróznych prác, prípadne predmety rigoróznej skúšky v jednotlivých študijných programoch môžete nájsť » tu «

--------------------------------------

Kontaktná osoba

PaedDr. Beata Dobríková

PaedDr. Beata Dobríková

Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 7406
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

--------------------------------------

V prílohe nájdete smernicu o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied UMB ako aj prihlášku na rigorózne konanie.