Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Letný tábor MLADÝ PRÍRODOVEDEC

Fakulta prírodných vied UMB v spolupráci s OZ Príroda organizuje

denný letný tábor MLADÝ PRÍRODOVEDEC, ktorý sa uskutoční v termíne 21. - 25. augusta 2023.

 

PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ!!!

 


POPLATOK ZA DENNÝ LETNÝ TÁBOR je 123,- €

Poplatok je potrebné uhradiť na účet: SK3302000000001761335053 do 31.07.2023
V prípade neuhradenia poplatku v stanovenom termíne nebude prihláška akceptovaná.
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa (vzor: Mladý prírodovedec - Jana Nováková).


Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu denného letného tábora. Zároveň sa zaväzujú, že v prípade vzniku škody počas tábora, zavinenej ich dieťaťom, škodu v plnej miere uhradia. Informácie uvedené v prihláške o prihlásenom dieťati a jeho rodičoch sú dôverné a slúžia len pre potreby organizátora tábora a potreby nevyhnutnej komunikácie.


ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa

  • príchod dieťaťa je každý deň medzi 8:00 až 8:20 hod. do vestibulu FPV UMB, BB
  • odchod dieťaťa je každý deň medzi 15:30 až 15:45 z budovy FPV UMB, Tajovského 40, BB
  • v prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené a podpísané POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI (nižšie v prílohe) nie staršie ako jeden deň (nepotvrdzuje lekár, rodič potvrdzuje svojim podpisom správnosť uvedených informácií)
  • rodič dieťaťa pri nástupe do tábora prinesie fotokópiu PREUKAZU POISTENCA
  • dieťa bude pravidelne informované o programe tábora na nasledujúci deň
  • pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nemôže nastúpiť do tábora, rodič je povinný telefonicky nahlásiť jeho neprítomnosť do 8:30 hod. na tel. č. 048/446 7404 alebo e-mailom na adrese mlady.prirodovedec.bb@gmail.com

KONTAKTY

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica a Občianske združenie Príroda
Tel. č. 048/446 7404,  e-mail: mlady.prirodovedec.bb@gmail.com

VYBAVUJE

Alena Králiková

Alena Králiková

Referentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa


ODBORNÝ GARANT

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404

Plagát - Mladý prírodovedec 2023