Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7223
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
223

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7240
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
240

Profesori

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Vedúci katedry

Telefón:
048 446 7223
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
223
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7224
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
224
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7228
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
228
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7229
Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
229

Docenti

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7230
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
230
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7227
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
227

Odborní asistenti

RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7226
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226b
Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Mgr. Vladimír Kobza, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefón:
048 446 7240
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
240
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7135
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
226A
RNDr. Katarína Sebínová,  PhD.

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7223
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
223

Nepedagogickí zamestnanci

Andrea Kvorková

Andrea Kvorková

Asistentka

Telefón:
048 446 7233
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
233