RSS RSS print

Absolventi

vstup do formuláraPodeľte sa s nami o Vaše úspechy! Vyplňte krátky formulár, dajte nám vedieť, kde ste sa po ukončení štúdia zamestnali a inšpirujte tak aj budúcich študentov geografie!

 

 


Naši úspešní absolventi - učiteľstvo geografie

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

   

PaedDr. Katarína Ondrášová

riaditeľka

ZŠ Jozefa Hanulu

Liptovské Sliače

rok ukončenia VŠ: 2006

 

Mgr. Lukáš Jurga

učiteľ biológie a geografie

Gymnázium J.M.Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2015

 

Mgr. Anna Mihálová

manažér

Slovenské múzeum máp

Banská Bystrica

rok ukončenia VŠ: 2018

Mgr. Alžbeta Hrádocká

učiteľka geografie a AJ

ZŠ Veľkomoravská

Trenčín

rok ukončenia VŠ: 2018

 

 

 

PaedDr. Miroslav Truchlik

učiteľ

Gymnázium J. M. Hurbana

Čadca

rok ukončenia VŠ: 2007

 Mgr. Júlia Jarošová

doktorand

Parazitologický ústav SAV

rok ukončenia VŠ: 2015

 

 

Naši úspešní absolventi - geografia a rozvoj regiónov

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 

 Naši úspešní absolventi - geológia

(Zoznam sa neustále aktualizuje podľa vyplnených formulárov)

 

 Mgr. Juraj Butek

doktorand

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

rok ukončenia štúdia: 2018