Deň otvorených dverí 2016 na katedre

Dňa 09.11.2016 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí UMB v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záujemcom o štúdium sme prezentovali možnosti štúdia na našej katedre.