Teória a popularizácia s CERNom III. (TEPOC III.)

Informácie o projekte

Zadávateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo projektu:TEPOC III.
Doba riešenia projektu:1. Január 2021 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:prof. Dr. Boris Tomášik
Spoluriešitelia:

Evgenyi Kolomeitsev

Zahraničný projekt:nie

Finančná podpora MŠVVaŠ SR na zabezpečenie zmluvnej spolupráce Fakulty prírodných vied UMB s Oddelením fyziky, Útvarom teórie, Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Inštitúcie budú spolupracovať predovšetkým v oblasti fenomenológie ultrarelativistických zrážok ťažkých iónov a hustej silno-interagujúcej hmoty. V rámci projektu sa každoročne usporiadajú majstrovské triedy v časticovej fyzike.