Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Program

Program konferencie

 24. marec 2017

Politologická študovňa Univerzitnej knižnice, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

 

 

08:30 – 10:00    Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15    Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov, organizačné pokyny

Prvý blok prednášok (predsedajúci O. Majzlan)

10:15 – 10:30
Kizek T.: „Róbert Lačík a Ján Šuška – dvaja banskobystrickí zberatelia hmyzu.“

10:30 – 10:45
Sládkovičová V.: „Slovník slovenských zoológov, na Slovensku pôsobiacich, či inak spätých so Slovenskom.“

 

10:45 – 11:00 prestávka

 

Druhý blok prednášok (predsedajúci J. Kulfan)

11:00 – 11:15
Majzlan O.: „Invázie, imigrácie a infiltrácie chrobákov.“

11:15 – 11:30
Franc V.: „Pozoruhodné druhy chrobákov „zabudnutého“ regiónu Drienčanského krasu.“

11:30 – 11:45
Holecová M.: „Je Ixapion variegatum (Wencker, 1864) (Coleoptera, Apionidae) vymierajúcim druhom našej fauny?“

11:45 – 12:00
Dzurenko M.: „The horned powder-post beetle Scobicia chevrieri (Coleoptera: Bostrichidae) trucks north: the evidence from Central Europe.“

 

12:00 – 13:00 obed

 

Tretí blok prednášok (predsedajúci M. Holecová)

13:00 – 13:15
Kríž K.: „História prvých poznatkov o jasoňovi chochlačkovom (Parnassius mnemosyne, Linnaeus, 1758) v 18. storočí.“

13:15 – 13:30
Kováč L.: „Poznámky k monitoringu a chovu vybraných druhov podobníkov (Lepidoptera, Sesiidae).“

13:30 – 13:45
Riepl C.: „Observations, Identification & Records of Pyrgus species of butterfly in south-central Slovakia.“

 

13:45 – 14:00 prestávka

 

Štvrtý blok prednášok (predsedajúci J. Kadlečík)

14:00 – 14:15
Kizek T.: „Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) dvoch štrkovísk Turčianskej kotliny.“

14:15 –14:30
Černecký J.: „Výsledky monitoringu druhov európskeho významu v Slovenskej republike na príklade vybraných druhov mäkkýšov (Mollusca) za obdobie rokov 2013 – 2016.“

14:30 – 14:45
Černecká Ľ.: „Vplyv zástavby a vybraných ekosystémov na spoločenstvá pavúkov v povodí rieky Ipeľ.“

14:45 – 15:00
Bitušík P.: „Paleolimnologický výskum potvrdil existeciu reliktného spoločenstva pakomárov (Diptera: Chironomidae) prežívajúceho v niektorých jazerách Tatier.“

 

15:00 Záverečná diskusia a občerstvenie

 

Posterová sekcia

Balázs A.: „Znalosti o rozšírení druhu Cordulegaster bidentata (Anisoptera: Cordulegastridae) na Slovensku.“

Hemala V.: „Mapovanie obrúbnice americkej, Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Slovensku.“

Sládkovičová V.: „Populácia Microtus oeconomus mehelyi na Balatonskom jazere.“