Koordinátori programu Erasmus+


INŠTITUCIONÁLNY KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Tel. 048/446 11 28, kl. 1128
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk


FAKULTNÝ KOORDINÁTOR ERASMUS+

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F349

FAKULTNÝ ADMINISTRÁTOR ERASMUS+ 

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičová

Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón:
048 446 7439
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa

KATEDROVÍ KOORDINÁTORI ERASMUS+

Katedra biológie a ekológie

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor pre ERASMUS

Telefón:
048 446 7106
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
106

Katedra fyziky

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca

Telefón:
048 446 7201
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
201

Katedra geografie a geológie

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7308
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
308

Katedra chémie

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7348
Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
348

Katedra informatiky

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Ing. Dana Horváthová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ERASMUS+

Telefón:
048 446 7126
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
126b

Katedra matematiky

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 7230
Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
230

Katedra techniky a technológií

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+

Telefón:
048 446 7220
Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
220

Katedra životného prostredia

Ing. Pavol Midula,PhD.

Ing. Pavol Midula,PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre ERASMUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
111