Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Exkurzia na Úrade podpredsedu SR pre investície a informatizáciu

Dňa 25.10.2018 sa 14 študentov zúčastnilo série odborných prednášok, ktoré pre nás pripravili zamestnanci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Študenti si tak rozšírili svoje obzory a utvrdili poznatky získané v rámci predmetov "Integračné zoskupenia v Európe", "Regionálna politika, rozvoj a plánovanie" a "programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji". Samotné poduajtie o 12:00 hod. otvoril riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov, Mgr. Martin Drotár, MBA. Následujúci blok patril členovi stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Richardovi Broošovi, ktorý má na starosti regionálnu politika EÚ a koordináciu štrukturálnych fondov. V ďalšej prednáške bola predstavená integrovaná sieť informačno-poradenských centier ako aj záklaadný a zastrešujúci dokument s názvom "Partnerská dohoda Sr na roky 2014-2020, ktorá je nosným dokumentom pri čerpaní zdrojov z eurofondov. Študentom bol predstavený aj jeden z úspešných projektov podporených financiami z EŠIF, ktorý je zameraný na zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Posledná prednáška bola venovaná problematike strategického plánovania a tvorbe stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 v súvislosti s EŠIF. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie s odborníkmi z praxe a vymieňali si tak názory na danú problematiku.