Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra informatiky

Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Kde nás nájdete

KI FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Univerzita Mateja Bela je silnou národnou univerzitou medzinárodného významu. Štúdium informatiky v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied UMB má viac než tridsaťročnú tradíciu. 1.9.1989, ešte pod názvom Katedra počítačov, začala katedra študentom poskytovať vzdelávanie v študijnom odbore so špecializáciou informatika. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výučbu, výskum a aplikácie v študijných programoch:

  •  Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (profesijný bakalársky program)
  • Aplikovaná informatika (magisterský štúdijný program) 

V oblasti Informačné vedy sa tradične sa zameriava aj na vzdelávanie v študijnom programe Učiteľstvo informatiky (v kombinácii). Pracovisko katedry je garantom rozvoja informačných technológii na Fakulte prírodných vied a nositeľom významných informatických aktivít ako v rámci Univerzity Mateja Bela, tak v rámci celého Slovenska.

Leták si môžete stiahnuť tu.

 

Členovia katedry

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, responsible for Bachelor's degree programs of Applied Informatics and Software Development and Teaching of Informatics

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
130
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
124
Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Svítek Miroslav, Dr. h.c., prof. Ing., Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Miestnosť:
130
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F122
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre zdravotne znevýhodnených študentov so špecifickými potrebami na FPV UMB, Člen Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre prírodné vedy. (Coordinator for disabled students with specific needs at FPV UMB, Member of the Permanent Working Group for the Internal Quality System of UMB for Natural Sciences).

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F131
Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F130
Ing. Robert Gallas

Ing. Robert Gallas

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka a podpredsedníčka AS FPV UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Miestnosť:
F 129
Mgr. Michal Povinský

Mgr. Michal Povinský

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F128
Mgr. Michal Vagač, PhD.

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
F126a
doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.,

doc. PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.,

Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre študijný program Učiteľstvo informatiky

Zaradenie:
Odborný asistent
Miestnosť:
126b
RNDr. Hudec Milan, PhD.

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Vedecký pracovník

Zaradenie:
Vedecký pracovník
Gavaldová Katarína

Gavaldová Katarína

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
133