Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách

Basic Algebra for future teachers
Biosférické rezervácie na Slovensku X.

Biosférické rezervácie na Slovensku X. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0846-1

-

Čísla a počítanie

Čísla a počítanie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Hanzel - Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0638-2

Čísla a počítanie

Didaktika odborného výcviku
Didaktika odborných predmetov 1
Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989
Ekológia trávnych porastov
Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia
Elastický klaster
Elektrotechnika
Elektrotechnika I.
Elektrotechnika II.
Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy
Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy
Eurasian Otter in Slovakia
Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti
Fundamental Genetics

Fundamental Genetics (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.

Fuzzy množiny v informatike
Geografia regiónov Európy. Južná Európa
Geografia Slovenska 1