Organizačný výbor

17. medzinárodný seminár doktorandov didaktiky chémie a príbuzných doktorandských študijných programov

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Dekanka, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 7404
Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
7404
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Prodekan, Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Miestnosť:
F349
Mgr. Miroslava Jurečková

Mgr. Miroslava Jurečková

Doktorandka, Doktorandka na Pedagogickej fakulte UMB

Telefón:
048 446 7210
Zaradenie:
Miestnosť:
210 (FPV UMB)

 

Kontaktná osoba

Darina Frindtová

Darina Frindtová

Asistentka

Telefón:
7 202
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
202