Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Informácie o projekte

Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:KEGA 055UMB-4/2016
Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Spoluriešitelia:

Roberta Prokešová

Zahraničný projekt:nie

Nová multimediálna učebnica bude zameraná na využívanie aktaktívnejších foriem spracovania učebnej látky pomocou klasického textu, animácií, obrázkov a autentických fotografií. Bude obsahovať interaktívne cvičenia, príklady výpočtov a štruktúrnych meraní a bude prepojená na ďalšie internetové zdroje. Tento prístup umožní efektívne objasňovať teoretické a hlavne praktické (terénne) aspekty štruktúrnej geológie, s ktorou sa stretáva prakticky každý terénny geológ.