Prijatie doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., primátorkou mesta Banská Štiavnica, Mgr. Nadeždou Babiakovou

Milan Durbák

Dňa 12. júla 2013 sa na štiavnickej radnici uskutočnilo prijatie doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., významnej osobnosti v oblasti múzejníctva, dejín baníctva a geológie na Slovensku, pri príležitosti jeho významného životného jubilea 70. rokov života.

Prílohy ku stránke