Fakulta Prírodných vied UMB


50 rokov Táborov ochrancov prírody

Július BURKOVSKÝ, Viliam STOCKMANN, Andrej StoLLMANN: 50 rokov Táborov ochrancov prírody

Vydali: autori vlastným nákladom, Banská Bystrica – Bratislava – Hurbanovo, 2016, 120 s., ISBN 978–80–972270–9-8

Peter URBAN
Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; email: Peter.Urban@umb.sk, urbanlutra@gmail.com

 

Abstract

The book briefly describes 50 years (1965 – 2015) of camps for nature conservationist in Slovakia. 

Prílohy ku stránke


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela