THE IMPORTANCE OF ECOSYSTEM REGULATION FUNCTIONS FOR MANAGEMENT PLANNING

THE IMPORTANCE OF ECOSYSTEM REGULATION FUNCTIONS FOR MANAGEMENT PLANNING: LOOKING BACK AT THE ACTIONS AND OUTPUTS OF THE INTERNATIONAL SEMINAR

Nuno GUIMARÃES1, Jana ĎUROVÁ2, Daniela DOBRÍKOVÁ1, Lazsló SZEMETHY3, Laszló PATKÓ3, Peter URBAN1

1Katedra biológie a ekológie, Univerzita Mateja Bela, 974 01 Banská Bystrica; urbanlutra@gmail.com, nunguimaraes08@gmail.com

2974 11 Banská Bystrica, janadurova@gmail.com

3Szent István University – Institute for Wildlife Conservation – Hungary; laszlo.szemethy@gmail.com

4International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) – Hungary; patkolaszlo88@gmail.com

 

Abstrakt

Dňa 11. októbra 2016 sa uskutočnil medzinárodný seminár v priestoroch zoologickej záhrady Medveotthon (Medvedia farma) vo Veresegyház v Maďarsku. Organizovala ju Katedra biológie a ekológie, Fakulty prírodných vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav ochrany prírody Univerzity Szent István v Gödöllő v Maďarsku, ZOO Medveotthon a Ligy na ochranu zvierat Biely kríž z Maďarska. Zo širokého spektra krajín sa na seminári zúčastnili vedci, mladí vedeckí pracovníci, študenti, učitelia, pedagógovia, podnikatelia a verejnosť: Maďarsko (10), Slovensko (18), Poľsko (2), Portugalsko (1), USA (1), Belgicko (1), Česká republika (1), Francúzsko (1) a Škótsko (1). Tento inštruktážny seminár prezentoval stav, riadenie a monitorovanie veľkých šeliem a kopytníkov, ich osobitný vplyv a vplyv na regulačné funkcie ekosystémov s využitím zahraničných skúseností. Cieľom tohto článku je uviesť hlavné myšlienky vyjadrené na tomto seminári s krátkym obsahovým popisom všetkých prezentácií.

Kľúčové slová: veľké šelmy, kopytníky, ekosystém.

Abstract

On the 11th of October 2016, an international seminar took place in the premises of Medveotthon ZOO (bear farm) in Veresegyház, Hungary. It was organized by the Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Ecology, from Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia, the Institute for Wildlife Conservation, Szent István University, Gödöllő, Hungary, the host Medveotthon ZOO, a bear and wolf Sanctuary and the White Cross Animal Protection League from Hungary, with which the ZOO have a protocol of cooperation. From a vast variety of countries, researchers, young researchers, students, teachers, educators, entrepreneurs and public, composed the audience of the seminar: Hungary (10), Slovakia (18), Poland (2), Portugal (1), USA (1), Belgium (1), Czech Republic (1), France (1) and Scotland (1).

This instructive seminar presented the status, management and monitoring of large carnivores (LC’s) and ungulates, and their particular influence and impacts in ecosystems regulation functions. An update of the actual situation of LC’s (wolf, bear and lynx) and prey populations (ungulates) and their importance in their ecosystems in both countries.

This article intends to bring to public the main ideas expressed in this seminar presenting a brief content description of all presentations, together with a short review from researcher’s presentations and respective abstracts. It resumes the presentation session, the guided visit and to give a global idea of goals of each action.

Key words: Large carnivores, ungulates, ecosystem regulators.

Prílohy ku stránke