Základy biogeografie a ekológie

Informácie o publikácii

Základy biogeografie a ekológie

Autor/Kolektív:Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0891-1
Počet strán:174

Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v množstve rôznorodých, v publikovaných prácach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a živočíchov na Zemi, ako i v ekologických zákonitostiach ich vzťahov k prostrediu i medzi sebou. Učebnica je určená pre študentov biologických a geografických študijných odborov na Fakulte prírodných vied UMB ale aj pre všetkých vážnejších záujemcov o dianie v prírode.